Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Reaguojant į BNS skandalą priimtos žurnalistų šaltinių apsaugos pataisos

LRT.lt 2015.09.08 13:45

Seimas patikslino Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus dėl informacijos šaltinio paslapties išsaugojimo.

Seimas patikslino Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus dėl informacijos šaltinio paslapties išsaugojimo.

Viešosios informacijos rengėjas turės teisę išsaugoti informacijos šaltinio paslaptį, neatskleisti informacijos šaltinio, išskyrus įstatyme įtvirtintus išimtinius atvejus.

Pagal priimtas naujas nuostatas įpareigoti atskleisti informacijos šaltinį galės tik teismas motyvuotu sprendimu, kai bus šios sąlygos: atskleisti informacijos šaltinį būtina dėl gyvybiškai svarbių ar kitų ypač reikšmingų visuomenės interesų, taip pat siekiant užtikrinti, kad būtų apgintos asmenų konstitucinės teisės ir laisvės ir kad būtų vykdomas teisingumas, ir kai kitomis priemonėmis atskleisti informacijos šaltinį nėra galimybės arba jos jau yra išnaudotos.

Įstatyme taip pat įtvirtinta, kad krata ir poėmis žurnalistų darbo ar namų ar kitose patalpose, transporto priemonėse siekiant atskleisti informacijos šaltinį galės būti atliekami Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, dalyvaujant žurnalistų ir leidėjų organizacijų atstovų susirinkimo įgaliotam atstovui arba šios patalpos, transporto priemonės savininko ar naudotojo pasiūlytam kviestiniui.

Už šiuos Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus balsavo 69 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 16 parlamentarų, skelbiama pranešime spaudai.

Primenama, kad ikiteisminio tyrimo metu dėl slaptos VSD pažymos paviešinimo teisėjas įpareigojo BNS redaktorę atskleisti informacijos šaltinį, STT atliko kratą BNS redaktorės ir žurnalistės namuose, apklausai iškvietė šešis BNS darbuotojus, buvo paimti keli įmonės kompiuteriai.