Lietuvoje

2015.09.08 13:45

KT atsisakė nagrinėti pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo konstitucingumą

ELTA 2015.09.08 13:45

Konstitucinis Teismas pirmadienį atsisakė nagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostata, pagal kurią leidžiama gauti valstybinę pareigūnų pensiją valstybės (viešojoje) tarnyboje einantiems pareigas ar valstybės valdžios funkcijas atliekantiems asmenims (Seimo nariams, Respublikos Prezidentui, ministrams, Ministrui Pirmininkui, teisėjams) ir savivaldybių tarybų nariams, neprieštaravo (-auja) Konstitucijai, konstituciniams teisinės valstybės, socialinės orientacijos, atsakingo valdymo principams.

Konstitucinis Teismas pirmadienį atsisakė nagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostata, pagal kurią leidžiama gauti valstybinę pareigūnų pensiją valstybės (viešojoje) tarnyboje einantiems pareigas ar valstybės valdžios funkcijas atliekantiems asmenims (Seimo nariams, Respublikos Prezidentui, ministrams, Ministrui Pirmininkui, teisėjams) ir savivaldybių tarybų nariams, neprieštaravo (-auja) Konstitucijai, konstituciniams teisinės valstybės, socialinės orientacijos, atsakingo valdymo principams.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad ginčijamos įstatymo nuostatos reguliuoja pareigūnų ir karių teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, jei jie yra įtraukti į tam tikrų valstybės institucijų kadrų (pareigūnų) rezervą ir dirba kitose ministerijose, departamentuose, įstaigose ir organizacijose, o iš Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamos administracinės bylos matyti, kad pareiškėjas buvo atleistas iš vidaus tarnybos jo paties prašymu dėl išėjimo į pensiją ir nebuvo įtrauktas į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą.

Taigi Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl tokių Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostatų, kurios jo nagrinėjamoje administracinėje byloje neturi būti taikomos. Remiantis Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, tai yra pagrindas atsisakyti nagrinėti tokį minėto teismo prašymą.