Lietuvoje

2014.07.03 10:24

Siūlo keisti nepilnamečiams neigiamą poveikį darančios informacijos vertinimą

ELTA2014.07.03 10:24

Seimo narės Marijos Aušrinės Pavilionienės nuomone, praktika, kai neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos vertinimui nereikia parengti detalaus ekspertizės akto, yra ydinga, kadangi sudaro sąlygas ekspertams plačiai traktuoti informacijos žalingumą, neaprašant žalingumo įvertinimo tyrimo, vertinimo metodų ir priemonių, taip sukuriant sąlygas subjektyviam vertinimui.

Seimo narės Marijos Aušrinės Pavilionienės nuomone, praktika, kai neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos vertinimui nereikia parengti detalaus ekspertizės akto, yra ydinga, kadangi sudaro sąlygas ekspertams plačiai traktuoti informacijos žalingumą, neaprašant žalingumo įvertinimo tyrimo, vertinimo metodų ir priemonių, taip sukuriant sąlygas subjektyviam vertinimui.

Todėl parlamentarė siūlo keisti šią tvarką. Tuo tikslu Seimo posėdžių sekretoriate ji įregistravo pasiūlymą nutarimo projektui „Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos“.

Seimo narės M. A. Pavilionienės teigimu, informacijos pripažinimas darančia neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi turi tokių pačių praktinių pasekmių, kaip ir priskyrus informaciją nesantaiką kurstančios, smurtinės ar erotinės informacijos kategorijoms: gali būti draudžiama tokią informaciją platinti, ribojamas jos prieinamumas ir t.t.

„Todėl ir ekspertinis neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos vertinimas turėtų būti atliekamas tokia pačia tvarka, kaip ir informacijos priskyrimas nesantaiką skatinančios, erotinio, pornografinio ar smurtinio pobūdžio kategorijoms“, – sako Seimo narė.

Atsižvelgiant į tai, ji siūlo rekomenduoti Žurnalistų etikos inspektoriui nustatyti vienodus įforminimo reikalavimus ekspertams, vertinantiems visų kategorijų informaciją, kurios priežiūra patenka į Žurnalistų etikos inspektoriaus reguliavimo sritį.

M. A. Pavilionienė taip pat ragina Seimą pasiūlyti Žurnalistų etikos inspektoriui iki 2014 m. gruodžio 1 d. pateikti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui ataskaitą apie šių pasiūlymų įgyvendinimą.

Žurnalistų etikos inspektoriaus 2009 m. gruodžio 16 d. įsakymu patvirtintas „Ekspertų grupių (ekspertų), pasitelkiamų įstatymuose numatytoms žurnalistų etikos inspektoriaus funkcijoms atlikti, darbo reglamentas“. Jis numato, kad teikdami išvadas dėl Spaudos leidinių, audiovizualinių kūrinių, radijo ir televizijos programų ar laidų, informacinių visuomenės informavimo priemonių ar kitų visuomenės informavimo priemonių ir (ar) jų turinio priskyrimo erotinio, pornografinio ir (ar) smurtinio pobūdžio informacijos kategorijoms bei viešosios informacijos priskyrimo informacijos, kuria skatinama nesantaika dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, kategorijai ekspertų grupės išvada įforminama ekspertizės aktu.

Reglamentas taip pat nustato, kad viešosios informacijos priskyrimo informacijos, kuri daro neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi, kategorijai ekspertų grupės išvada pateikiama supaprastinta forma, kurioje pateikiamas ekspertų vertinimas.

Populiariausi

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
COVID-19 TRUMPAI

Lietuvoje

2021.04.20 09:34
COVID-19 TRUMPAI

Lietuvoje patvirtinti 1138 nauji koronaviruso atvejai, mirė 9 žmonės, pirmąją skiepo dozę gavo 4541 asmuo

mirė 40–49 metų amžiaus grupei priklausantis asmuo; atnaujinta 10.00