Lietuvoje

2014.07.02 16:57

Siūloma iki 101 sumažinti Seimo narių skaičių

ELTA 2014.07.02 16:57

Siūloma iki 101 sumažinti Seimo narių skaičių. Tokį Konstitucijos 55 straipsnio pataisos projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo narys Antanas Matulas. Projektą parėmė 36 įvairioms frakcijoms atstovaujantys Seimo nariai. 

Siūloma iki 101 sumažinti Seimo narių skaičių. Tokį Konstitucijos 55 straipsnio pataisos projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo narys Antanas Matulas. Projektą parėmė 36 įvairioms frakcijoms atstovaujantys Seimo nariai. 
 
Pasak A. Matulo, priėmus siūlomą pataisą sumažės išlaidos Seimo narių ir jų padėjėjų darbo užmokesčiui, taip pat sumažės išlaidos, susijusios su parlamentine veikla.
 
Manoma, kad sumažinus parlamentarų skaičių valstybė vien dėl tiesioginių išlaidų sutaupytų apie 12 mln. 401 tūkst. litų. 
 
A. Matulo duomenimis, sumažinus Seimo narių skaičių iki 101, sumažėtų Seimo nario darbo užmokesčio ir darbdavio socialinio draudimo išlaidos ir per metus būtų sutaupyti 6 mln. 147 tūkst. 216 Lt. Taip pat 5 mln. 79 tūkst. 792 litais sumažėtų išlaidos skirtos Seimo nario padėjėjų-sekretorių darbo užmokesčiui ir darbdavio socialiniam draudimui bei 1 mln. 123 tūkst. 200 litų sumažėtų išlaidos susijusios su Seimo nario parlamentine veikla.
 
„Kadangi Lietuvoje gyventojų skaičius mažėjo, o pagrindinė teisinė bazė per 20 metų iš esmės jau susiformuota, tai visiškai netikslinga į Seimą ir toliau rinkti 141 Seimo narį, kuomet pilnai visą darbą galėtų atlikti 101 parlamentaras. Kitų šalių patirtis ir statistika rodo, kad Lietuva galėtų sumažinti Seimo narių skaičių nuo 141 iki 101, kadangi yra šalių, kuriose vienam tautos išrinktam atstovui į parlamentą tenka beveik dvigubai daugiau gyventojų nei Lietuvoje“,– sako A. Matulas. 
 
Statistikos departamento duomenys rodo, kad nuo 1992 m. iki 2013 m. Lietuvos gyventojų skaičius ženkliai kito mažėdamas 734 tūkst. 394 gyventojais. 
 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje 2013 m. buvo 2 971 905 gyventojų, o Lietuvos Respublikos Seimą tebesudaro 141 Seimo narys, šiuo atveju vienam Seimo nariui tenka 21 077 Lietuvos gyventojai.
 
A. Matulo nuomone, šiuo metu nėra jokių priežasčių manyti, jog Seimo narių skaičiaus sumažinimas galėtų pakenkti demokratijos veiksmingumui ar įstatymų leidybos kokybei, nes kokybiškas valstybės valdymas, jo teigimu, nepriklauso nuo didesnio Seimo narių skaičiaus. 
 
Šiuo metu Konstitucijos 55 straipsnyje numatyta, kad Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys.