Lietuvoje

2014.06.20 13:43

Seimas atkreipė dėmesį į reemigracijos plano svarbą

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisija net kelias dienas posėdžiavo Seime. Komisijos darbotvarkėje buvo numatyta ištisa temų vaivorykštė – nuo vadinamojo referendumo dėl žemės iki prekybos žmonėmis. Posėdžiavę Seimo nariai ir pasaulio lietuviai išgrynino dar vieną, visai tautai svarbią reemigracijos problemą. Komisijos nariai taip pat stengėsi pabrėžti, kad PLB nėra politinė organizacija.

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisija net kelias dienas posėdžiavo Seime. Komisijos darbotvarkėje buvo numatyta ištisa temų vaivorykštė – nuo vadinamojo referendumo dėl žemės iki prekybos žmonėmis. Posėdžiavę Seimo nariai ir pasaulio lietuviai išgrynino dar vieną, visai tautai svarbią reemigracijos problemą. Komisijos nariai taip pat stengėsi pabrėžti, kad PLB nėra politinė organizacija.

Prašė skirti daugiau pinigų piliečiams grąžinti

Komisijos penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje jos pirmininkė „tvarkietė“ Ona Valiukevičiūtė pripažino, kad komisijos sesijoje diskusijos virė karštos. „Daug diskusijų sukėlė emigracijos ir reemigracijos tema ir tema apie prekybą žmonėmis“, – įvardijo ji.

Komisijos narys Kęstutis Eidukonis pasisakė dėl emigracijos ir reemigracijos. Komisijos priimta rezoliucija rėmėsi Vidaus reikalų viceministro Elvino Jankevičiaus ir kitų patarimais, siekiant didinti Lietuvos piliečių grįžimo į tėvynę procesą, finansuoti stažuočių bei įsidarbinimo programas. „Atkreipkime dėmesį į regioninės atskirties mažinimo politiką“, – konferencijoje siūlė K. Eidukonis.

Net iš Australijos atvykęs komisijos narys taip pat atkreipė dėmesį į reemigracijos planų svarbą. „Pagal statistinius duomenis, iš Lietuvos daugiausia yra išvykusių būtent viduriniosios kartos žmonių. Turėtume telkti ypatingas jėgas tiems žmonėms grąžinti“, – kalbėjo jis. Kaip kitą svarbų reiškinį jis įvardijo tai, kad tokie išeiviai grįžtų su šeimomis, todėl turėtų kilti Lietuvos populiacija. „Norėtume, kad Seimas paskirtų didesnes finansines išgales tokioms programoms, kurios skatintų lietuvius grįžti į tėvynę“, – teigė jis.

Mažiau alkoholio ir prekybos žmonėmis

Žodį tarti pakviestas Amerikos lietuvis ir PLB komisijos vadovas Jonas Prunskis padėkojo už galimybę „dar būti Lietuvoje“. Komisijos bendru sutarimu priimta rezoliucija dėl alkoholio vartojimo. „Alkoholio vartojimas yra problema. Mūsų komisija, išklausiusi Antano Matulo ir kitų specialistų patarimų, siūlo sveikos gyvensenos propagavimą paskelbti valstybės prioritetu, stipriu alkoholiu prekiauti tik specialiuose skyriuose ir skirti daugiau lėšų socialinei reklamai.“

Prelatas Edmundas Putrimas kalbėjo apie prekybą žmonėmis. „Mūsų tikslas buvo labiau iškelti į viešumą rūpestį apie prekybą žmonėmis. Ši tema apima prostituciją, darbinį išnaudojimą, vaikų pardavimą, organų persodinimą, fiktyvias vedybas... Tikslas buvo remtis Anglijos patirtimi ir žiūrėti, kaip jie mėgina kovoti su prekyba žmonėmis“, – kalbėjo kunigas. Jis pabrėžė, kad mūsų tautiečiai būna dažnai įtraukiami į prekybininkų pinkles.

Užsieniečiai ir referendumas – probleminės temos

Vytautas Juozapaitis dalijosi sesijos metu neįgarsintomis mintimis. „Klausimas apie tautinių mažumų įstatymo kelią mūsų šalyje yra labai svarbus, – atkreipė dėmesį į dar vieną problemą jis. – Žinia, Lietuvoje sklando gandai, kad čia, Lietuvoje, yra pažeidžiamos tautinių mažumų teisės. Būtų įdomu sužinoti nuomonę apie tai iš mūsų piliečių, gyvenančių užsienyje. Tikiuosi, kitoje komisijos sesijoje apie tai pakalbėsime.“

Diskusijų sukėlė žiniasklaidos klausimai apie komisijos nuomonę dėl greitai vyksiančio referendumo dėl žemės pardavimo užsieniečiams. „Klausiate mano asmeninės nuomonės? Manau, kad neigiamas referendumo sprendimas sumažintų užsienio investicijų Lietuvoje. Dėl to mažėtų darbo vietų. Tai būtų žingsnis atgal“, – pasisakė J. Prunskis.