Lietuvoje

2014.06.19 15:47

Emigrantų apklausa: lemia ne ekonominiai dalykai

Dėl didžiulės emigracijos prarandame tautą, tačiau tai lemia visai ne ekonominiai reikalai, tvirtina emigrantus apklausęs JAV lietuvis Kęstutis Eidukonis. Pasirodo, lietuviams kur kas svarbesni garbė ir pagarba.

Dėl didžiulės emigracijos prarandame tautą, tačiau tai lemia visai ne ekonominiai reikalai, tvirtina emigrantus apklausęs JAV lietuvis Kęstutis Eidukonis. Pasirodo, lietuviams kur kas svarbesni garbė ir pagarba.

Jau 20 metų tarp JAV ir Lietuvos migruojantis K. Eidukonis savo mintimis dalijosi šią savaitę Seime vykstančiame Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdyje.

„Mūsų problema, kad mes prarandame tautą dabar. Mes sprendžiame problemas, bet pirma reikia identifikuoti, kodėl ta problema atsirado. Jei neidentifikuojame, kas yra problema, mes kovojame prieš efektus, o efektas yra emigracija“, – kalbėjo K. Eidukonis.

JAV gyvenamoje apskrityje jis atliko trečiabangių emigrantų apklausą. K. Eidukonis tautiečių teiravosi, kodėl jie emigravo.

„Atsakymus gavau netikėtus. Visi tiki, kad viskas dėl ekonomikos, žmonės dėl pinigų išvažiuoja, dėl geresnių darbo sąlygų. Tačiau iš tikrųjų pirmoje vietoje yra mūsų tautinė ypatybė – garbė. Mes, lietuviai, labai garbingi žmonės, ieškome garbės, kartais sutinkame prastą darbą dirbti užsienyje, o Lietuvoje sarmatijamės tą darbą dirbti – gal pamatys kas nors mus restorane dirbant arba viešbutyje patalus keičiant“, – sakė K. Eidukonis.

Pasak jo, žmonės nori būti gerbiami, tad kai kurie išvažiuoja dėl garbės.

Antra V. Eidukonio įvardyta emigracijos priežastis – perspektyvų nebuvimas. Štai aukštąjį mokslą baigęs žmogus neranda darbo ir renkasi išvykti, kitas dirbdamas Lietuvoje nemato perspektyvų pakilti, sulaukti geresnės situacijos.

„Trečias punktas – Lietuvoje darbuotojai negerbiami, daug kas man tuo skundžiasi: kasdien jiems grasinama, jie žeminami, sakoma, kad jei nepatinka, yra šimtai kitų, kurie tavo darbą galėtų dirbti. Ši pastaba skirta ne tik verslininkams, bet ir valdininkams: tokias pats pastabas gauna ir valdžioje dirbantys žmonės“, – kalbėjo JAV lietuvis.

Nekenčia valdžios ir jaučiasi negerbiami

Ketvirtoje vietoje įvardijamas pagarbos trūkumas. „Sudaroma opinija, kad Lietuvos gyventojai savo valdžios negerbiami, su jais valdžia elgiasi neteisingai. Čia toks suvokimas, gal tai nerealus dalykas, bet jie taip tuos dalykus mato“, – dėstė išeivis.

Jo pastebėjimu, žmonės vis prikiša, kad seimūnai pirma pasikėlė algas, o pensininkais rūpinasi vėliau. „Lietuvoje nėra didelės pagarbos nei valdžiai, nei Seimui, nei valdininkams. Teisingai ar neteisingai, šita nuomonė egzistuoja, žiniasklaida tas pačias žinias platina, tą patį aiškina, iš seimūnų juokiamasi, iš valdžios juokiamasi. Bet žmonės sako: matai, valdžia mūsų negerbia, už ką mes valdžią gerbsime“, – pasakojo komisijos narys.

Tuo pačiu žmonės Lietuvoje nejaučia teisingumo. Žmonės nesitiki teisme sulaukti teisingo sprendimo, sako, kad esame švogerių ir giminių kraštas, dėl ko daroma įtaka teisėjams ar prokurorams. „Ar čia teisybė, ar ne, jūs šioje vietoje gyvenantys galite geriau suprasti, aš su tokiomis problemomis Lietuvoje nesusidūriau, bet girdžiu apie jas“, – sakė K. Eidukonis.

Mato iš Rytų pumpuojamą propagandą

Save žvalgybos žmogumi laikantis K. Eidukonis stebi Lietuvoje iš Rytų pumpuojamą propagandą. „Ji vyksta labai tankiai per mūsų žiniasklaidą, tikslas – žeminti Lietuvą, viską kritikuoti, viską blogai, negerai pateikti. Propaganda vyksta ir žmones veikia, ypač kaimuose“, – tvirtino JAV lietuvis.

Jo teigimu, pasižvalgius po Vilnių matyti, kad tai Lietuvos Disneilendas, kur viskas gražu, švaru, tvarkinga. Tačiau kaimuose situacija kita. „Nusivylę kaimiečiai važiuoja arba į miestą ieškoti darbo, arba susipakuoja savo lagaminą ir važiuoja kur nors ieškoti geresnių dalykų“, – apibendrino jis.

Ir tik kaip penkta emigracijos priežastis įvardijamos ekonominės problemos.

„Penkta priežastis ekonominė: geriau moka, geresni darbai, socialinės paslaugos daug geresnės Anglijoje, Airijoje ir kitur, bet tai nėra svarbiausi dalykai. Anksčiau įvardyti dalykai lemia emigraciją, bet stabdant emigraciją mums reikia būtinai tvarkyti paskutinį punktą“, – kalbėjo K. Eidukonis.

Pasak K. Eidukonio, jau 24 metus turime nepriklausomybę, šalis labai pasikeitusi į gerąją pusę, tačiau reikia kuo skubiau veikti, kad žmonės iš Lietuvos neišvažiuotų. „Mes išeivijoje kartais kitaip galvojame negu Seime sėdintys broliai ir sesės, mes esame šiek tiek kitokio mąstymo ir gal jums nepatinka kartais mūsų mąstymas. (…) Stabdydami emigraciją mes nepadarėme pakankamo progreso“, – mano K. Eidukonis.

Jis pasiūlė kartu su pasaulio lietuviais ir Seimu sukurti penkmečio ekonominį strateginį planą Lietuvai. Jį vykdant esą būtų galima pasiekti proveržio.

V. Juozapaitis: ar čia esantys nieko nesupranta?

Tačiau K. Eidukonio mintys nepatiko Seimo nariui konservatoriui Vytautui Juozapaičiui. Jis stebėjosi K. Eidukonio skirstymu į „mes“ ir „jūs“ – esą čia gyvenantys tautiečiai nieko nesupranta, o emigravę viską žino.

Jis prisiminė, kaip 1991 m. lankėsi JAV. „Teko lankytis Los Andžele ir svečiuotis žymių anos Lietuvos karvedžių, kurie gėdingai pabėgo ir paliko Lietuvą likimo valiai, našlių sambūryje, jos man aiškino, kas vyko sausio 13-osios naktį Lietuvoje prie TV bokšto“, – pasakojo V. Juozapaitis.

Moterys turbūt nežinojo, kad pats V. Juozapaitis naktį su žmona buvo prie TV bokšto. JAV lietuvės tvirtino, kad V. Juozapaitis apie tą naktį nieko nežino – jos esą žinančios geriau. Kai šis pareiškė gynęs bokštą, moterys teiravosi, kelintą valandą tai vyko, kodėl jis tuo metu nemiegojo. „Tai man buvo krikštas visam gyvenimui į priekį“, – sakė Seimo narys.

Jis džiaugėsi, kad bent jau pasipriešinę partizanai įrodė, kad vis dėlto pasipriešinimas Lietuvoje buvo, šalies laisvės siekta su ginklu rankose. „Kažkodėl šis tarpsnis tarsi iškrenta ir kažkodėl nei išeivijoje, nei kur nors kitur apie tai taip pat niekas nekalba, o sako, kad jūs čia gyvenote ir nieko nepadarėte, kad būtų geriau ar blogiau“, – stebėjosi parlamentaras.