Lietuvoje

2012.09.13 11:01

Auditoriai: Užsienio reikalų ministerijoje – klaidos valdant valstybės lėšas ir turtą

LRT.lt2012.09.13 11:01

Auditoriai nustatė, jog ministerija viešajai įstaigai Europos informacijos centrui 2011 m. skyrė 650 tūkst. Lt pažeisdama Biudžeto sandaros įstatymą. Ministerija taip pat nepateikė pakankamų įrodymų, ar lėšos buvo naudojamos pagal paskirtį – iš centro nebuvo reikalaujama nei išlaidas pagrindžiančių dokumentų, nei informacijos, ar paslaugos ir prekės buvo įsigytos taikant viešųjų pirkimų procedūras.  

Auditoriai nustatė, jog ministerija viešajai įstaigai Europos informacijos centrui 2011 m. skyrė 650 tūkst. Lt pažeisdama Biudžeto sandaros įstatymą. Ministerija taip pat nepateikė pakankamų įrodymų, ar lėšos buvo naudojamos pagal paskirtį – iš centro nebuvo reikalaujama nei išlaidas pagrindžiančių dokumentų, nei informacijos, ar paslaugos ir prekės buvo įsigytos taikant viešųjų pirkimų procedūras.

Valstybės kontrolė, atlikusi Užsienio reikalų ministerijos 2011 m. finansinį (teisėtumo) auditą ir įvertinusi nustatytus pažeidimus, surašė sprendimą, kuriuo įpareigojo ministrą ir ministerijai pavaldžios įstaigos Energetinio saugumo centro direktorių pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.

„Sprendimas priimtas atsižvelgiant į netinkamą biudžeto lėšų naudojimą ir turto valdymą, taip pat į jai pavaldžios įstaigos netinkamai vykdytus viešuosius pirkimus. Klaidų būtų galima išvengti laikantis labai aiškių ir elementarių turto valdymą, pirkimų procedūras reglamentuojančių įstatymo nuostatų“, – sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Sprendime taip pat nurodoma, jog ministerija maitinimo paslaugų teikėjui perdavė ir suteikė teisę naudotis inventoriumi neatlygintinai, nors pagal įstatymą toks subjektas valstybės turtu neatlygintinai naudotis negali. Be to, ministerija iš valstybės lėšų apmokėjo dar ir paslaugų teikėjo patirtas komunalines išlaidas. Tokiu būdu buvo pažeistos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių nuostatos, o valstybės lėšos panaudotos ne pagal paskirtį. Ne pagal paskirtį panaudotas lėšas auditoriai nurodė ir delspinigius, kuriuos ministerija sumokėjo dėl laiku nepervesto finansinio įnašo Europos plėtros fondui.

Audito metu nustatyta ir viešųjų pirkimų pažeidimų, susijusių su neskaidriai ar netinkamai vykdytais ministerijai pavaldžios įstaigos – Energetinio saugumo centro – pirkimais. Sprendime pažymima, jog pavaldi įstaiga su konkursą laimėjusiu tiekėju sudarė tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo sutartį nepraėjus privalomam sutarties sudarymo atidėjimo terminui ir įtraukė papildomų paslaugų, kurių nebuvo paslaugų tiekėjo pasiūlyme. Taip pat kai kuriais atvejais įstaigai įsigyjant prekes sąskaitos buvo išrašytos ir pateiktos apmokėjimui anksčiau, negu atliktos pirkimo procedūros, o dalis įvairių prekių ir paslaugų įsigyta neatlikus jokių elementarių pirkimo procedūrų.

Įvertinę ministerijos konsoliduotąsias finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas dėl nustatytų reikšmingų klaidų auditoriai pareiškė sąlyginę nuomonę.

Pažymėtina, jog dalis auditorių nurodytų klaidų buvo ištaisytos dar audito metu ir imtasi priemonių Valstybės kontrolės pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti.

Populiariausi