Lietuvoje

2014.06.17 16:10

Birželio mėnesio pirmoje pusėje ne visų maudyklų vanduo buvo švarus

LRT.lt 2014.06.17 16:10

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad 3,7 proc. birželio mėnesio pirmoje pusėje tirtų maudyklų vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų (gauti rezultatai apie 107 maudyklų vandens kokybę iš 112 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų), rašoma pranešime žiniasklaidai.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras informuoja, kad 3,7 proc. birželio mėnesio pirmoje pusėje tirtų maudyklų vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų (gauti rezultatai apie 107 maudyklų vandens kokybę iš 112 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų), rašoma pranešime žiniasklaidai.

Informacijos apie maudyklų  vandens kokybę birželio mėnesio pirmoje pusėje nėra gauta iš Varėnos ir Zarasų rajonų.

Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų šiose maudyklose: Akmenės rajone Ventos upėje birželio 5 d. buvo nustatytas 1,4 karto didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens; Eibariškių tvenkinyje birželio 9 d. – 1,3 karto didesnis bei Kauno marių I ir II paplūdimių maudyklose 1,6−1,7 karto didesnis. Pakartotinai atlikus tyrimus Kauno marių I ir II paplūdimių maudyklose birželio 12 d. mikrobiologinė tarša išliko, todėl šiose maudyklose kol kas rekomenduojama nesimaudyti.

Rezultatai gauti ir apie 84 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę. Didesnis, nei leidžiama higienos normoje, žarninių lazdelių ir/ar žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje rastas prie šių poilsio zonų: Taurastos tvenkinyje Jonavos r. (birželio 3 d.), Ventos upėje ties Papile (birželio 5d.), Švedės tvenkinyje (birželio 4 d.), Ilgio ežere Pivašiūnų seniūnijoje (birželio 11 d.). Taurasto tvenkinyje pakartotinai atlikus tyrimus birželio 6 d. vandens kokybė atitiko reikalavimus, kituose vandens telkiniuose kol kas patariama nesimaudyti.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės“ įtvirtintomis maudyklų  vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę  taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų  skelbiama aktyviai ir operatyviai.

Visuomenė turi būti informuojama ir supažindinama su informacija apie vandens kokybę  per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse, taip pat stenduose prie paplūdimių turi būti skelbiami naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas, jei nustatyta tarša.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro tinklalapio skiltyje „Aplinkos sveikata – Maudyklos – Maudyklų vandens kokybė“. Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų.