Lietuvoje

2014.06.13 15:41

Partizano J. Būrininko trėmimo byloje – taškas

Dedamas taškas partizano Jono Būrininko trėmimo byloje. Apeliacinis teismas pripažino, kad sovietų saugumietis Vytautas Vasiliauskas pagrįstai pripažintas kaltu dėl genocido.

Dedamas taškas partizano Jono Būrininko trėmimo byloje. Apeliacinis teismas pripažino, kad sovietų saugumietis Vytautas Vasiliauskas pagrįstai pripažintas kaltu dėl genocido. 

Po šios nutarties įsiteisėjo nuosprendis, kuriuo V. Vasiliauskas nuteisiamas 4 metų įkalinimo bausme. Dėl ligos 83 metų buvęs saugumietis nuo bausmės atleistas. 

Bylos duomenimis, V. Vasiliauskas, gavęs informacijos, kartu su kitais saugumiečiais apsupo sodybą, kurioje slėpėsi partizanas J. Būrininkas, slapyvardžiu „Nemiras“.

Per susišaudymą partizanas buvo sužeistas ir suimtas. Vėliau išsiųstas į lagerį atlikti 25 metų laisvės atėmimo bausmės be teisės grįžti į tėvynę.