Lietuvoje

2012.09.11 17:12

Seimas iš naujo svarstys vetuotą įstatymą dėl naujų savivaldybių steigimo

ELTA 2012.09.11 17:12

Seimas iš naujo svarstys Prezidentės Dalios Grybauskaitės vetuotus Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo pakeitimus, kurie reglamentuoja naujų savivaldybių steigimą.

Seimas iš naujo svarstys Prezidentės Dalios Grybauskaitės vetuotus Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo pakeitimus, kurie reglamentuoja naujų savivaldybių steigimą.

Už tai antradienį balsavo 28 Seimo nariai, už siūlymą įstatymą laikyti nepriimtu – 52 parlamentarai.

Seimas priimtomis įstatymo pataisomis buvo nusprendęs patikslinti kriterijus dėl naujų savivaldybių steigimo ir jų teritorijų ribų nustatymų. Parlamentarai siūlė nustatyti, kad naujai steigiamų savivaldybių ir tų, kurių teritorijų ribos yra keičiamos, gyventojų skaičius neturėtų būti mažesnis kaip 7 tūkstančiai.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką naują savivaldybę galima steigti tuo atveju, jeigu naujos savivaldybės arba savivaldybių, kurių teritorijų ribas numatoma keisti dėl naujos savivaldybės steigimo, gyventojų skaičius yra ne mažesnis kaip 10 tūkstančių.

Pasak šalies vadovės D. Grybauskaitės dekretą pristačiusio Prezidentės patarėjo Mindaugo Lingės, šį sprendimą nulėmė neišvengiamas valdininkų skaičiaus ir finansinės naštos Lietuvos gyventojams didėjimas. Be to, kaip tvirtinio M. Lingė, egzistuojantys Lietuvos savivaldybių dydžių skirtumai sukuria prielaidas netolygiam vystymuisi.

Šalies vadovės dekrete teigiama, kad bet kokia reforma, susijusi su naujų savivaldybių steigimu, turi būti ekonomiškai pagrįsta, naudinga valstybei, jos piliečiams.

„Naujų savivaldybių steigimas reikštų, kad jose turės būti formuojamos ir atitinkamos valdžios įstaigos, taigi plečiamas valdžios biurokratinis aparatas ir didinama finansinė našta visiems Lietuvos Respublikos piliečiams“, – tvirtinama Prezidentės dekrete.

Be to, kaip pažymima dekrete, ES valstybių praktika rodo, kad daugelis valstybių eina savivaldybių stambinimo keliu: Europos Tarybos užsakymu atliktame mokslo tiriamajame darbe nustatyta, kad veiksmingiausiai veikia savivaldybės, kuriose yra apie 40 tūkstančių gyventojų.