Lietuvoje

2012.09.11 14:35

Žemės ūkio ministerija pinigus skirstė neūkiškai

LRT.lt 2012.09.11 14:35

  Valstybės kontrolė, atlikusi Žemės ūkio ministerijos finansinį (teisėtumo) auditą ir įvertinusi valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą, nustatė reikšmingų pažeidimų.  

Valstybės kontrolė, atlikusi Žemės ūkio ministerijos finansinį (teisėtumo) auditą ir įvertinusi valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą, nustatė reikšmingų pažeidimų. „Ministerija neišvengė klaidų skirstydama programų pinigus ir atlikdama viešuosius pirkimus, o jai pavaldi įstaiga Žuvininkystės tarnyba neteisėtai atleido darbuotojus, kuriems vėliau turėjo išmokėti priteistus pinigus“, – kalbėdama apie sprendimą sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Valstybės auditoriai nustatė, kad 2010 metais, reorganizuojant Lietuvos valstybinį žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centrą ir prijungiant jį prie Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, dalis darbuotojų buvo atleisti iš pareigų. Keturi darbuotojai teismų sprendimais pripažinti atleisti neteisėtai, todėl jiems už priverstines pravaikštas priteista išmokėti vidutinį darbo užmokestį. Žuvininkystės tarnyba, vykdydama teismo sprendimą ir išmokėdama minėtiems darbuotojams pinigus, patyrė beveik 200 tūkst. Lt žalą. Šios lėšos turėjo būti panaudotos Žvejybos kontrolės ir žuvų išteklių išsaugojimo programos tikslams.

Sprendime taip pat nurodoma, kad Žemės ūkio ministerija skyrė per 1,1mln. Lt iš Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos trakėnų veislės žirgams išlaikyti. Minėtoje programoje šios veislės žirgus remti nebuvo numatyta, jie nepriskirti saugotinų Lietuvos genofondinių ūkinių gyvūnų veislėms.

Valstybės kontrolė žemės ūkio ministrą įpareigojo nurodytus pažeidimus padariusius asmenis patraukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn ir išieškoti padarytą žalą.

Dėl Žemės ūkio ministerijos 2011 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje padarytų reikšmingų klaidų pareikšta neigiama nuomonė.