Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Nori uždrausti savivaldybių institucijoms ir bankams būti viešosios informacijos rengėjais

ELTA2015.09.08 13:45

Siūloma įteisinti, kad savivaldybių institucijos bei įstaigos, taip pat juridiniai asmenys, kurių steigėjai, dalininkai ar akcininkai yra savivaldybės, negalėtų būti viešosios informacijos rengėjais ir jų dalyviais. Taip pat siūloma nustatyti, kad ne tik bankai, bet ir jų įsteigtos ar tiesiogiai valdomos įmonės bei įstaigos negalėtų būti viešosios informacijos rengėjais ir jų dalyviais.

Siūloma įteisinti, kad savivaldybių institucijos bei įstaigos, taip pat juridiniai asmenys, kurių steigėjai, dalininkai ar akcininkai yra savivaldybės, negalėtų būti viešosios informacijos rengėjais ir jų dalyviais. Taip pat siūloma nustatyti, kad ne tik bankai, bet ir jų įsteigtos ar tiesiogiai valdomos įmonės bei įstaigos negalėtų būti viešosios informacijos rengėjais ir jų dalyviais.

Tai numatančias patobulintas Visuomenės informavimo įstatymo pataisas Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo nariai konservatoriai Jurgis Razma ir Arvydas Anušauskas.

Jie tikisi, kad tai leis išvengti paslėpto savivaldybių švietimo įstaigų leidžiamų laikraščių subsidijavimo, paslėptos politinės reklamos.

„Įstatymo projekto tikslas – teisiškai eliminuoti galimybes savivaldybėms, prisidengiančiomis savo įsteigtomis švietimo krypties įstaigomis bei įmonėmis, taip pat ir bankams, prisidengiantiems savo įsteigtomis ar valdomomis įmonėmis bei įstaigomis, leisti periodinius leidinius su paslėpta politine reklama. Siūloma įstatymo pataisa siekiama užtikrinti visuomenės teisę gauti informaciją apie savivaldybių, bankų finansinę padėtį ir problemas, užkertamas kelias manipuliuoti informacija per valdomas žiniasklaidos priemones“,– sako projekto autoriai.

Šiuo metu įstatyme nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos (išskyrus mokslo ir mokymo įstaigas), bankai, politinės partijos negali būti viešosios informacijos rengėjais ir (ar) jų dalyviais, bet gali leisti neperiodinius informacinio pobūdžio leidinius, turėti informacinės visuomenės informavimo priemones, skirtas visuomenei informuoti apie savo veiklą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip. „Kitaip tariant savivaldybių mokslo ir mokymo institucijoms bei įstaigoms palikta teisė leisti periodinius leidinius“,– sako J. Razma.

Įstatymas taip pat numato, kad bankai negali būti viešosios informacijos rengėjais ir (ar) jų dalyviais, bet gali leisti neperiodinius informacinio pobūdžio leidinius, turėti informacinės visuomenės informavimo priemones, skirtas visuomenei informuoti apie savo veiklą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip. Galiojanti straipsnio redakcija siekia apsaugoti visuomenės teisę gauti visą informacija, kad suinteresuoti bankai turėtų kuo mažiau įtakos skleidžiamos informacijos turiniui. „Tačiau ši įstatymo nuostata apeinama finansinėms institucijoms steigiant antrines įmones valdančias žiniasklaidos priemones“,– sako įstatymo pataisą inicijavę parlamentarai.