Lietuvoje

2014.06.05 16:07

Naikins visas pirmininkavimui ES Tarybai skirtas pareigybes

LRT.lt 2014.06.05 16:07

Iki liepos bus panaikintos visos pirmininkavimui ES Tarybai skirtos pareigybės. Tai nusprendė ketvirtadienį posėdžiavusi Viešojo valdymo tobulinimo komisija, kuri svarstė valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičiaus tendencijas bei aptarė laikinų pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai pareigybių klausimą.

Iki liepos bus panaikintos visos pirmininkavimui ES Tarybai skirtos pareigybės. Tai nusprendė ketvirtadienį posėdžiavusi Viešojo valdymo tobulinimo komisija, kuri svarstė valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičiaus tendencijas bei aptarė laikinų pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai pareigybių klausimą.

Pranešime spaudai rašoma, kad Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, rengiantis pirmininkauti ES Tarybai ir pirmininkavimo metu didžiausias leistinas pareigybių skaičius buvo padidintas 236 pareigybėmis, tačiau iš jų buvo užimtos tik 136. Viešojo valdymo tobulinimo komisijai vadovaujantis Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus Motuzas atkreipė dėmesį, kad šiuo metu likusios užimtos dar 9 pareigybės nuo liepos 1 d. bus panaikintos.

Posėdyje taip pat aptartos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus kitimo tendencijos. Užimtų pareigybių skaičius Vyriausybės reguliavimo srityje 2012–2014 m. mažėjo: 2014 m. sausio 1 d. buvo 367 pareigybėmis mažiau nei 2012 m. pradžioje.

2013 m. Eurostat duomenimis, Lietuvoje darbuotojai, dirbantys viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo srityje, sudarė 2,7 proc. visų gyventojų ir tai yra mažiau nei ES valstybių narių vidurkis – 2,9 proc.

Komisijai taip pat pristatytas Vyriausybei atskaitingų institucijų bendrųjų funkcijų efektyvumo vertinimas. Pasak Finansų ministerijos, institucijos efektyviau naudoja savo žmogiškuosius, informacinių technologijų ir kitus išteklius – didelė pažanga pasiekta viešųjų pirkimų srityje, vis daugiau taikoma pažangių personalo valdymo priemonių, mažinamos išlaidos bendrosioms funkcijoms vykdyti.