Lietuvoje

2014.05.16 15:49

„Tapatybė.LT”: lietuvės įmonė į JAV importuoja 2000 prekių iš Lietuvos

2014.05.16 15:49

Ryšius tarp pasaulio lietuvių plėtojančio projekto „Tapatybė.LT“ kūrėjai šįkart lankosi Jungtinėse Valstijose. Užatlantės lietuvių bendruomenės veikla sunkiai įsivaizduojama be Lietuvių fondo. 

Ryšius tarp pasaulio lietuvių plėtojančio projekto „Tapatybė.LT“ kūrėjai šįkart lankosi Jungtinėse Valstijose. Užatlantės lietuvių bendruomenės veikla sunkiai įsivaizduojama be Lietuvių fondo.

Amerikos Lietuvių fondo veikla prasidėjo 1962 metais, kai buvo iškeltas kilnus tikslas – finansiškai remti lietuvių jaunimą, švietimą, kultūrinius renginius. JAV gimęs ir užaugęs Lietuvių fondo tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas pasakoja, kad veiklos pradžioje buvo planuojama surinkti 1 milijoną dolerių, juos užšaldyti ir iš palūkanų uždirbtus pinigus skirstyti įvairiems lietuvių projektams. 1962-aisiais iškeltas tikslas buvo įgyvendintas su kaupu: per visą gyvavimo laiką Lietuvių fondas surinko beveik 40 milijonų ir išdalino net 17 milijonų dolerių lietuvybės stiprinimui visame pasaulyje.

„Fondas pinigus skiria švietimui: lituanistinėms mokykloms, kurių Amerikoje yra apie 40, Švietimo tarybai, kuri mokytojams veda tobulinimo kursus. Aktyviai remiamas jaunimas – skiriamos stipendijos studijuojantiems, palaikomos jaunimo stovyklos išeivijoje”, – laidai „Tapatybė.LT” pasakoja Marius Kasniūnas.

Lietuvių fondui labai svarbus kultūrinio gyvenimo aspektas, todėl negailima pinigų įvairiems kultūriniams renginiams bei lietuvybę stiprinantiems projektams palaikyti.

Tarybos pirmininkas pabrėžia, jog Lietuvių fondas buvo įsteigtas padėti ne tik Amerikos lietuviams, bet visiems tautiečiams, išsibarsčiusiems po platųjį pasaulį. Tad iki šiol remiami projektai, inicijuoti ne tik Amerikoje gyvenančių lietuvių, bet ir tų, kurie lietuvybę stiprina gyvendami Europoje, Pietų Amerikoje, Australijoje.

Visi Lietuvių fondo direktoriai, valdybos bei tarybos nariai dirba neatlygintinai. Juos motyvuoja troškimas išsaugoti tautos paveldą, tradicijas, kultūrą.

Didžiausia lietuvių filantropinė organizacija pasaulyje lėšas kaupia iš nario mokesčio, geros valios žmonių, palikimų, įvairių organizacijų, kurios įžvelgia lietuvybės stiprinimo prasmę.

Kita šio šeštadienio laidos „Tapatybė.LT” tema:

Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantys tautiečiai lietuvišku maistu gali mėgautis tiek, kiek pageidauja. Šią galimybę lietuviams ir nelietuviams Amerikoje suteikia Angelė Kavak, kurios vadovaujama įmonė „Food Depot International” į Jungtines Amerikos Valstijas importuoja apie 2000 lietuviškų prekių.

Lietuviškus gaminius, pažymėtus etikete „Product of Lithuania”, galima įsigyti ne tik lietuvių įkurtose parduotuvėlėse, bet ir dideliuose amerikiečių prekybos tinkluose, kuriuose lietuviškiems maisto gaminiams sudėti paprastai skiriamas visas skyrius ar didžioji jo dalis.

Už nuoširdų Lietuvos produktų eksporto į Jungtines Amerikos Valstijas skatinimą ir už ženklo „Product of Lithuania” sukūrimą bei populiarinimą Angelė Kavak šių metų pradžioje buvo pagerbta Globalios Lietuvos lyderių apdovanojimu.

Veikliai moteriai pamiršti Lietuvos neleidžia didelis tikėjimas lietuviškų prekių kokybe ir jos galimybėmis. Kad nuolat augtų Lietuvos prekybos kryptys, Angelė daug prisideda prie konferencijų, skirtų eksporto skatinimui, organizavimo, pati jose skaito pranešimus ir noriai dalinasi Lietuvai naudingomis verslumo idėjomis.

„Toli nuo Lietuvos gyvenantiems tautiečiams trūksta lietuviškos tapatybės simbolių. Lietuvių Čikagoje išties labai daug, todėl tokios vietos, kur galima pabendrauti, paskanauti lietuviškų patiekalų bei gėrimų, įsigyti tautinės atributikos, bus visada aktualios”, – teigia jaukaus lietuviško restorano „Old Vilnius” šeimininkė Laura, laidos „Tapatybė.LT” kūrėjams papasakojusi, kokių lietuviškų patiekalų labiausiai pasigenda restorano lankytojai Lemonte.

„Tapatybė.LT” – jau šį šeštadienį per LRT Lituanicą 23:15 val. Lietuvos laiku. Laidą tiesiogiai galima matyti ir portale LRT.lt.

Projektas „Tapatybė.LT” iš dalies finansuojamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos lėšomis.

Laidos anonsas: https://www.youtube.com/watch?v=_fS0fAZdf3w