Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Seimas spręs, ar sudaryti laikinąją tyrimo komisiją dėl R. Pakso

ELTA 2015.09.08 13:45

Seimas antradienį ketina spręsti, ar sudaryti laikinąją tyrimo komisiją dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo.

Seimas antradienį ketina spręsti, ar sudaryti laikinąją tyrimo komisiją dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo.

Praėjusią savaitę tai numatantį nutarimo projektą po svarstymo parėmė 60 Seimo narių, 3 buvo prieš, 9 parlamentarai susilaikė.

„Neproporcingas, neobjektyvus ir nepagrįstas apribojimas būti renkamam Lietuvos Respublikos Seimo nariu ir draudimas visą gyvenimą kandidatuoti į Respublikos Prezidentus, eiti Ministro Pirmininko bei Vyriausybės nario pareigas pažeidžia Prezidento Rolando Pakso politines teises, yra naikintinas ir turi būti pašalintas iš Lietuvos Respublikos teisės“, – konstatuojama nutarimo projekte.

Jame reiškiamas susirūpinimas dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto išvadų, kad Lietuvos Respublika pažeidžia Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kuris garantuoja piliečiams teisę balsuoti ir būti išrinktam per reguliariai rengiamus teisingus rinkimus remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise.

Seimui siūloma atsižvelgti į tai, kad nėra įgyvendintas Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas, įpareigojantis Lietuvą nustatyti Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai neprieštaraujantį rinkimų teisinį reguliavimą.

Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl Prezidento R. Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo siūloma sudaryti iš 12 Seimo narių pagal Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo principą.

Nutarimo projekte siūloma įpareigoti komisiją išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių iki šiol nėra įgyvendintas Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011 metų sausio 6 dieną priimtas sprendimas byloje pagal pareiškėjo R. Pakso skundą dėl Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos garantuojamų teisių pažeidimo. Jeigu Seimas pritartų, komisija aiškintųsi, kokiu būdu per 180 dienų Lietuva turi įvykdyti Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto 110 sesijos konstatavimą dėl R. Pakso politinių teisių atkūrimo nuo 2004-ųjų metų.

Komisijai siūloma išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių Lietuva pažeidė Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir kokių veiksmų valstybė turi imtis, kad ateityje pažeidimų būtų išvengta. Tyrimo komisija turėtų atsakyti, kokiu būdu valstybės institucijos turi nustatyti piliečių teisių dalyvauti viešojoje politikoje, teisės balsuoti ir būti renkamam bei teisės į valstybės tarnybą pažeidimų prevenciją.

Siūloma, kad komisija iki 2014 metų gegužės 31 dienos pateiktų Seimui savo išvadas ir pasiūlymus.