Lietuvoje

2014.04.25 11:03

Lyčių lygybė Lietuvoje vertinama 43,6 balo iš 100

ELTA 2014.04.25 11:03

Lyčių lygybės įgyvendinimas Lietuvoje yra fragmentiškas, jam trūksta nuoseklumo ir pakankamo finansavimo, teigia Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė, remdamasi Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) ataskaitos duomenimis.

Lyčių lygybės įgyvendinimas Lietuvoje yra fragmentiškas, jam trūksta nuoseklumo ir pakankamo finansavimo, teigia Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė, remdamasi Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) ataskaitos duomenimis.

EIGE pristatytoje ataskaitoje „Lyčių lygybės pažangai skirtų institucinių mechanizmų efektyvumas“ lyginami lyčių integravimo ir institucinių mechanizmų efektyvumo pokyčiai 2005 ir 2012 m. ES šalyse narėse.

Pagal Lyčių lygybės indeksą Lietuva vertinama 43,6 balo iš 100 galimų, kai ES vidurkis yra 54 (100 reiškia visišką lyčių lygybę). Lietuva yra tarp aštuonių ES valstybių narių, kurios ataskaitoje įvertintos aukščiausiai pagal priimtas nustatytas veiklos kryptis ir lyčių lygybės siekti padedančias institucijas.

M. Jankauskaitė mano, kad Lietuvos pažanga ar regresas šioje srityje priklauso nuo to, koks yra politinių jėgų pasiskirstymas valdžioje.

„Mano galva, mūsų politikai dar nesuvokia, kam reikalinga moterų ir vyrų lygybė. Į ją žiūrima kaip į atskirą politikos segmentą, nesuvokiant, jog lyčių aspektai paliečia visas be išimties žmonių gyvenimo sritis, todėl lyčių lygybės politikos tikslas – siekti balanso visuomenėje ir galimybės visiems nariams prisidėti prie bendros gerovės kūrimo ir užtikrinimo“, – sako M. Jankauskaitė.

Tik penkios ES valstybės (Ispanija, Belgija, Kroatija, Portugalija, Suomija) turi savarankiškas institucijas, skirtas kovai su lyčių nelygybe. Nuo 2005 iki 2012 m. nepriklausomų lyčių lygybės institucijų skaičius sumažėjo perpus, nes pastarosios dažnai yra prijungiamos arba jas pakeičia organizacijos, kovojančios prieš visų rūšių diskriminaciją. Dėl šios priežasties sunku įvertinti, kokio dydžio žmogiškieji ir finansiniai ištekliai yra skiriami kovai su lyčių nelygybe.