Lietuvoje

2014.04.24 16:49

Lietuvos Seimas siūlo ES inicijuoti Krymo okupacijos žalos apskaičiavimo mechanizmą

ELTA 2014.04.24 16:49

Lietuvos Seimas siūlo Europos Sąjungai (ES) inicijuoti daugiašalio Krymo okupacijos ir aneksijos žalos registravimo bei apskaičiavimo mechanizmo sukūrimą, kad būtų objektyviai įvertinti dėl Rusijos Federacijos neteisėtų veiksmų Ukrainos patiriami nuostoliai.

Lietuvos Seimas siūlo Europos Sąjungai (ES) inicijuoti daugiašalio Krymo okupacijos ir aneksijos žalos registravimo bei apskaičiavimo mechanizmo sukūrimą, kad būtų objektyviai įvertinti dėl Rusijos Federacijos neteisėtų veiksmų Ukrainos patiriami nuostoliai.

Tai sakoma Lietuvos Seimo priimtoje rezoliucijoje „Dėl padėties Ukrainoje“. Už ją ketvirtadienį balsavo 49 Seimo nariai, prieš buvo 1, susilaikė 8 parlamentarai. 

Šiame dokumente, kurį pateikė Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas, Seimas ragina Europos Sąjungos ir NATO valstybes nares Rusijos agresijos Ukrainoje akivaizdoje teikti Ukrainai paramą dalijantis nauja žvalgybine informacija ir stiprinti karinį bendradarbiavimą su Ukraina. 

„Atkuriant taiką ir saugumą Rusijos Federacijos okupuotoje Ukrainos teritorijoje turi būti vadovaujamasi šiais svarbiausiais principais: Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimas iš okupuotų Ukrainos teritorijos dalių ir atitraukimas iš Ukrainos pasienio, okupuotoje Ukrainos teritorijoje veikiančių marionetinių separatistinių darinių nepripažinimas, jėgos ir kitokios prievartos nenaudojimas, saugus pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų grįžimas į namus, Ukrainos jurisdikcijos atkūrimas Kryme, Ukrainos Konstituciją atitinkančio ir vietos gyventojams patrauklaus autonomijos ir savivaldos modelio įdiegimas šiame regione, demokratijos, teisinės valstybės, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms principų užtikrinimas visoje Ukrainos teritorijoje, platus tarptautinės bendrijos ir tarptautinių organizacijų dalyvavimas remiant šių principų įgyvendinimą“, – pareiškė Seimas. 

Lietuvos parlamentarai ragina abi šalis sudaryti sąlygas dialogui, t. y. susilaikyti nuo veiksmų, tokių kaip separatizmo skatinimas ir šantažas energetikos sektoriuje, kuriais pasunkinama taikaus, tarptautinės teisės principus atitinkančio konflikto sprendimo paieška.

Seimas kviečia Europos Sąjungą traktuoti energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos Federacijos kaip vieną iš pagrindinių strateginių bendros Europos Sąjungos energetinio saugumo politikos uždavinių. 

Lietuvos politikai taip pat pareiškė, kad skatina demokratijos plėtros, teisinės valstybės kūrimo ir kitas vidaus reformas Ukrainoje, kad būtų veiksmingai sprendžiamos vidaus politinės ir jurisdikcijos atkūrimo okupuotoje teritorijoje problemos ir Ukraina taptų visateise Europos ir transatlantinių organizacijų nare.

Savo dokumente Seimas siūlo Lietuvos Prezidentui ir Lietuvos Vyriausybei vadovautis šios rezoliucijos principais sprendžiant užsienio politikos klausimus ir įgyvendinant Lietuvos užsienio politiką, taip pat siekti, kad šių principų būtų laikomasi nustatant ir įgyvendinant Europos Sąjungos bendrąją užsienio politiką, sprendžiant tarptautinio saugumo ir žmogaus teisių klausimus Jungtinėse Tautose, NATO, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje, Europos Taryboje ir kitose tarptautinėse organizacijose.

Besitęsiantį Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų ir jos kontroliuojamų ginkluotų grupuočių buvimą Ukrainos teritorijoje Lietuvos Seimas vertina kaip „atitinkamų Ukrainos teritorijos dalių okupaciją, kuri yra šiurkštus tarptautinės teisės bendrosios imperatyvios normos „tarptautinio įsipareigojimo nenaudoti jėgos ir negrasinti ja pažeidimas“.