Lietuvoje

2014.04.18 12:02

Spręs, ar N. Venckienės veiksmai prieštarauja Konstitucijai

LRT.lt 2014.04.18 12:02

2014 m. gegužės 21 d., trečiadienį, 9 val. 30 min. Konstituciniame Teisme rengiamas viešas teisminis posėdis dėl pareiškėjo – Seimo 2013 m. gruodžio 12 d. nutarime Nr. XII-665 „Dėl apkaltos Lietuvos Respublikos Seimo narei Neringai Venckienei pradžios ir kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“ išdėstyto paklausimo, kuriuo kreipiamasi dėl išvados, ar Seimo narės N. Venckienės konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai.

2014 m. gegužės 21 d., trečiadienį, 9 val. 30 min. Konstituciniame Teisme rengiamas viešas teisminis posėdis dėl pareiškėjo – Seimo 2013 m. gruodžio 12 d. nutarime Nr. XII-665 „Dėl apkaltos Lietuvos Respublikos Seimo narei Neringai Venckienei pradžios ir kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“ išdėstyto paklausimo, kuriuo kreipiamasi dėl išvados, ar Seimo narės N. Venckienės konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai.

Seimas prašo pateikti išvadą, ar Konstitucijai prieštarauja šie Seimo narės N. Venckienės veiksmai: be pateisinamos priežasties nedalyvavimas 2013 m. balandžio–lapkričio mėn. vykusiuose 64-iuose Seimo plenariniuose posėdžiuose ir 2013 m. balandžio–lapkričio mėn. vykusiuose 25-iuose Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžiuose.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 31 straipsnio 1 dalį Seimo narys, kurio veiksmų atitiktį Konstitucijai reikia ištirti dėl jam pradėtos Seime apkaltos bylos, yra laikomas byloje dalyvaujančiu asmeniu – suinteresuotu asmeniu. Vadovaujantis Konstitucinio Teismo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, dalyvaujantys byloje asmenys savo bylas Konstituciniame Teisme gali vesti patys arba per atstovus; paties asmens dalyvavimas byloje neatima iš jo teisės turėti šioje byloje atstovus, rašoma Konstitucinio Teismo pranešime spaudai.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 32 straipsnio 3 dalį dalyvaujančių byloje asmenų įgaliotais atstovais Konstituciniame Teisme gali būti advokatai, mokslo laipsnius turintys teisininkai, taip pat teisinio darbo aukščiausiose valstybės institucijose patirtį turintys asmenys. Suinteresuotas asmuo gali pateikti paaiškinimus dėl rengiamos bylos arba, paskyrus įgaliotąjį atstovą, pavesti jam raštu pateikti paaiškinimus.

Atsižvelgiant į tai, kad N. Venckienė yra išvykusi iš Lietuvos Respublikos, jos buvimo vieta nėra žinoma, prokuroro nutarimu paskelbta jos paieška, taip pat į tai, kad be atstovo pagalbos jos teisės ir teisėti interesai nebūtų reikiamai ginami, šioje byloje N. Venckienės atstovu paskirtas Vilniaus antrinės teisinės pagalbos advokatų kontoros advokatas.

Atstovo paskyrimas nėra kliūtis dalyvauti byloje suinteresuotam asmeniui N. Venckienei ir (ar) jos įgaliotam atstovui.