Lietuvoje

2012.08.28 14:08

Įkalinimo įstaigose nustatyta viešųjų pirkimų pažiedimų

LRT.lt 2012.08.28 14:08

Valstybės kontrolė Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose nustatė, kad kai kurios jų prekes ir paslaugas įsigijo pažeisdamos pirkimo procedūras, nesudarydamos rašytinių sutarčių, pritaikydamos netinkamą pirkimo būdą.

Valstybės kontrolė Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose nustatė, kad kai kurios jų prekes ir paslaugas įsigijo pažeisdamos pirkimo procedūras, nesudarydamos rašytinių sutarčių, pritaikydamos netinkamą pirkimo būdą

Auditoriai surašė sprendimą, kuriuo įpareigojo ministrą ir Kalėjimų departamento vadovą pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.

„Sprendime išdėstyti pažeidimai rodo, kad daugelis audituotų įkalinimo įstaigų turi rimtų problemų taikant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus“, – sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Kaip teigiama Valstybės kontrolės pranešime, Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija įspėjamosios tvoros rekonstrukcijos darbams, kurių vertė daugiau nei 80 tūkst. Lt, pasirinko netinkamą pirkimo būdą – apklausą, o atliekų tvarkymo paslaugas įsigijo be viešųjų pirkimų procedūrų.

Be to, ši įstaiga nuolat pirkdama santechnikos, elektros, statybines ir panašias prekes neapskaičiavo visos numatomo pirkimo vertės ir nesudariusi vienos pirkimo sutarties iš tų pačių tiekėjų prekių įsigijo už 127,7 tūkst. Lt.

Netinkamą pirkimo būdą prekėms įsigyti taikė ir Šiaulių tardymo izoliatorius, Marijampolės pataisos namai. Vilniaus pataisos namai kai kurias prekes ir paslaugas pirko be viešųjų pirkimų procedūrų, o judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį pratęsė dviem metams, nors pradinėje sutartyje buvo numatyta galimybė tik metams.

Netaikydamas viešųjų pirkimų procedūrų dalį prekių ir paslaugų įsigijo bei nesudarydamas rašytinės sutarties prekes pirko ir Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas.

Laisvės atėmimo vietų ligoninė neteisėtai pratęsė dvi maisto įsigijimo sutartis. Neekonomiškam lėšų naudojimui sąlygas sudarė ir Alytaus pataisos namai, pasirašę sutartis prekėms įsigyti, kuriose nenumatė perkamų prekių ir jų kainų, pateiktų tiekėjų pasiūlymuose. Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus pažeidė ir Valstybinė teismo medicinos tarnyba. Nesudariusi rašytinės sutarties ji įsigijo narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų, kurių išlaidos siekė bemaž 45 tūkst. Lt.

Atliekant auditą Teisingumo ministerijai ir Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose rasta pažeidimų skiriant darbuotojams priedus ir priemokas. Valstybinė teismo medicinos tarnyba ekspertams išmokėjo 47,2 tūkst. Lt priedų už darbą, kuris nebuvo atliktas, 91,2 tūkst. Lt priedai buvo mokėti visus metus, nors darbas nebuvo nuolatinio pobūdžio ir 54,8 tūkst. Lt priedų sumokėjo už darbą, už kurį kartą jau buvo sumokėta.

Lietuvos teismo ekspertizės centras priemokas skyrė už darbą kenksmingomis sąlygomis, nors jis nėra priskirtas prie pavojingų. Marijampolės pataisos namai darbuotojams skyrė pastovius priedus ir priemokas, nenurodydami konkretaus termino.