Lietuvoje

2012.05.28 19:04

Įgis ir vidurinį išsilavinimą, ir profesiją

Anykščių savivaldybė kovoje dėl mokinių krepšelio ieško kompromisų ir pirmoji Lietuvoje sutinka perimti iš ministerijos Anykščių technologijos mokyklą.

Anykščių savivaldybė kovoje dėl mokinių krepšelio ieško kompromisų ir pirmoji Lietuvoje sutinka perimti iš ministerijos Anykščių technologijos mokyklą.

Sujungus ją su gimnazija mokiniai įgytų ne tik vidurinį išsilavinimą, bet ir profesiją, praneša LTV „Šiandien“.

Per 200 mokinių technologijos mokykloje mokosi tarptautinių vežimų vairuotojo, technikos priemonių priežiūros verslo, staliaus ir kitų specialybių. Ne vienam jų baigus dešimt klasių reikia pasirinkti – mokytis vidurinėje mokykloje ar įgyti profesiją.  

Ši dilema išnyks technologijos mokyklą sujungus su Jono Biliūno gimnazija.

„Pasirinkę mokymąsi čia jie įgytų ir vidurinį išsilavinimą, ir pasirinktą profesiją (papildomai prisidėtų vieni metai), ir pabaigę galėtų [toliau] mokytis ir kolegijoje, ir universitete“, – sako Anykščių technologijos mokyklos direktorius Ramūnas Zlatkus.

Anykščių rajone per vienuolika metų mokinių sumažėjo daugiau nei 3 tūkst., todėl tuštėjančioms mokykloms sunku išsilaikyti. Ne išimtis ir technologijos mokykla, todėl Švietimo ir mokslo ministerijai paprašius, savivaldybė ryžosi ją priimti į savo glėbį, bet su keliomis sąlygomis.

„Pabaigti šitą pastatą renovuoti, nes jis pusiau skustas, pusiau luptas. Mano žiniomis, apie pusę milijono trūksta pabaigti apšiltinimo darbus. Tikimės, kad materialinė bazė nors dviejų programų bus sustiprinta. Pavyzdžiui, stalių specialybė nėra paklausi, bet ir materialinė bazė silpna“, – pasakojo Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė Nijolė Pranskevičienė.

Specialistai sako pastebintys, kad vis daugiau mokinių stoja į profesines mokyklas, tad atnaujinę mokymo bazę tikisi jų pritraukti ir iš aplinkinių rajonų.

Be to, sako sieksiantys, kad moksleiviams baigusiems gimnaziją su technologine pakraipa būtų įskaitomi kai kurių specialybių dalykai, norintiems mokslus tęsti kolegijose.

Anykščių rajono taryba sprendimą sujungti mokyklas turi priimti artimiausiu metu. Naujoji pradėtų veikti kitų metų rugsėjį.