Lietuvoje

2012.08.27 12:15

Vyriausybė pritarė viešojo sektoriaus vadovų bendriems valdymo principams

ELTA 2012.08.27 12:15

Pirmadienį vykusiame pasitarime Vyriausybė iš esmės pritarė Saulėlydžio komisijos pasiūlytiems viešojo sektoriaus įmonių ir įstaigų vadovų bendriems valdymo principams.

Pirmadienį vykusiame pasitarime Vyriausybė iš esmės pritarė Saulėlydžio komisijos pasiūlytiems viešojo sektoriaus įmonių ir įstaigų vadovų bendriems valdymo principams.

Saulėlydžio komisijos pateiktuose pasiūlymuose numatyta tobulinti vadovų darbo apmokėjimo sistemą, atsisakant įvairių priedų sistemos ir susiejant vadovo darbo užmokestį su veiklos rezultatais. Taip būtų siekiama pritraukti aukštos kompetencijos profesionalus.

Su veiklos rezultatais taip pat siūloma susieti ir vadovo veiklos vertinimą – nustatyti metines užduotis, siektinus rezultatus, strateginius tikslus kadencijai bei juos viešai skelbti.

Saulėlydžio komisija taip pat pasiūlė vadovų kadencijoms taikyti bendrą taisyklę – 4+4 metai. Siūloma numatyti galimybę, kad atsižvelgiant į kasmetinių vertinimų rezultatus, ketverių metų kadencija galėtų būti pratęsta ne ilgesniam nei ketverių metų laikotarpiui neskelbiant konkurso į vadovo pareigybę.

Vyriausybės patvirtinta Saulėlydžio komisija teikia pasiūlymus dėl  strateginio valdymo ir valstybės biudžeto formavimo sistemos tobulinimo, viešojo valdymo efektyvumo ir veiksmingumo, valstybės institucinės sandaros tobulinimo, valstybės tarnybos tobulinimo, viešųjų paslaugų sektorių struktūrinių reformų bei efektyvaus valstybės turto valdymo.