Lietuvoje

2012.08.23 20:42

1987-ųjų mitingas prisimintas savo istorinėje vietoje

Ketvirtadienį vakare Lietuvos laisvės lygos mitingo 25-metis paminėtas ten, kur tuomet ir įvyko – prie Adomo Mickevičiaus paminklo.

Ketvirtadienį vakare Lietuvos laisvės lygos mitingo 25-metis paminėtas ten, kur tuomet ir įvyko – prie Adomo Mickevičiaus paminklo.

Buvę Laisvės lygos nariai, kiti mitingo dalyviai vakare pakartojo tai, ką darė lygiai prieš 25 metus. Pirmiausia susirinko Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje į šv. Mišias, kurias laikęs tuometis klebonas Stanislovas Valiukėnas buvo pažadėjęs pakviesti žmones ateiti į mitingą. Tačiau įtampa, anot liudininkų, buvo tokia didelė, kad kunigas sukniubo prie altoriaus ir mirė. Lietuvos laisvės šaukliai vis tiek nekeitė savo planų ir mitingas įvyko.

Jame iš organizatorių spontaniškai kalbą pasakė tik Nijolė Sadūnaitė, čia pat gavusi Antano Terlecko leidimą.

„Mes buvom perspėti dėl 15 metų kalėjimo, jeigu išsižiosime. Na, šeimas turi vyrai, žiūriu niekas nenori, tai aš žingsnį atgal, sakau „Antanai, aš kalbėsiu“, jis galvą linkteli, ir taip spontaniškai aš [pasakiau kalbą].

Paskui penktadienį aš važiavau į Kauną su pakeleivinga mašina, prie Vievio mane išsodino policija, įsodino į geltoną „žiguliuką“ ir 40 valandų vežiojo Baltarusijos miškais, grasino, kad sušaudyti per maža“, – prisimena  1987 m. mitingo dalyvė Nijolė Sadūnaitė.

Pasekmes sako pajutę ir mitinge dalyvavę tuomečiai moksleiviai, ir iš pažįstamų apie jį sužinoję ir iš kitų miestų specialiai atvykę žmonės.

„Mes iš tikrųjų jau nebeturėjom ko bijot, nes kai labai nukenti, prarandi baimę. Mes iš Šiaulių atvažiavom, o paskui po mitingo Čiurlionio meno mokykloje prie manęs pristatė rusų kalbos mokytoją, kuri mane auklėjo, atkalbinėjo, kad nereikia būti nacionalistu, kad tau blogai baigsis“, – pasakoja 1987 m. mitingo dalyvis Gintautas Lukošaitis.

Net ir gerus darbus po mitingo praradę ir gąsdinti jo dalyviai sako niekada nesigailėję, kad prieš 25 metus dalyvavo mitinge, kuriame pirmą kartą viešai pasakyta, kad Lietuva nori laivės nuo sovietų.