Lietuvoje

2014.03.20 13:48

Seimas svarsto naują LRT finansavimo modelį

LRT.lt 2014.03.20 13:48

Seimas po svarstymo pritarė Švietimo, mokslo ir kultūros bei Audito komitetų patobulintam Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) įstatymo pataisų projektui Nr. XIIP-1539(2), kuriuo siūloma įstatyme įtvirtinti, kad LRT būtų finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų, pajamų, gautų už programų pardavimą, rėmimo pranešimus, leidybą, taip pat iš paramos ir pajamų, gautų iš komercinės ir ūkinės veiklos.

Seimas po svarstymo pritarė Švietimo, mokslo ir kultūros bei Audito komitetų patobulintam Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) įstatymo pataisų projektui Nr. XIIP-1539(2), kuriuo siūloma įstatyme įtvirtinti, kad LRT būtų finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų, pajamų, gautų už programų pardavimą, rėmimo pranešimus, leidybą, taip pat iš paramos ir pajamų, gautų iš komercinės ir ūkinės veiklos.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme nustatyta, kad „LRT finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų, pajamų, gautų už programų pardavimą, rėmimo pranešimus, leidybą, taip pat iš paramos ir pajamų, gautų iš komercinės ir ūkinės veiklos“.

Numatoma, kad LRT skiriamų lėšų iš valstybės biudžeto dydis kiekvienais metais sudarytų praėjusių metų faktiškai gautų 1,5 procento valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir 1,3 procento iš akcizų.

LRT skiriamų lėšų dydis pirmą kartą būtų skaičiuojamas pagal 2012 metų faktiškai gautas valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų. Kiekvienus paskesnius metus LRT skiriamų asignavimų dydis neturėtų būti mažesnis už dydį, apskaičiuotą pagal visas faktines 2012 metų įplaukas iš gyventojų pajamų mokesčio ir akcizo pajamų.

Projektui po svarstymo pritarė 54, prieš balsavo 7, susilaikė 31 Seimo narys. 48 Seimo nariams balsavus už, 6 – prieš ir 21 susilaikius, šiuo klausimu nuspręsta kreiptis į Vyriausybę išvado, rašoma pranešime spaudai.