Lietuvoje

2014.03.13 23:51

Seimas sugriežtino bausmes už seksualinį vaikų išnaudojimą

LRT.lt2014.03.13 23:51

Seime priimtomis Baudžiamojo kodekso (BK) pataisomis įgyvendinama 2011 m. gruodžio 13 d. įsigaliojusi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, galiojančios įstatymų nuostatos suderinamos su Europos Tarybos konvencija dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos; didinama bendroji nusikalstamų veikų prevencija, tam tikru mastu griežtinant sankcijas, kriminalizuojant tam tikrus pavojingus veiksmus, plečiant jau egzistuojančias sudėtis, taip pat suteikiant daugiau operatyvinių ir procesinių tyrimo galimybių ikiteisminio tyrimo subjektams.

Seime priimtomis Baudžiamojo kodekso (BK) pataisomis įgyvendinama 2011 m. gruodžio 13 d. įsigaliojusi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, galiojančios įstatymų nuostatos suderinamos su Europos Tarybos konvencija dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos; didinama bendroji nusikalstamų veikų prevencija, tam tikru mastu griežtinant sankcijas, kriminalizuojant tam tikrus pavojingus veiksmus, plečiant jau egzistuojančias sudėtis, taip pat suteikiant daugiau operatyvinių ir procesinių tyrimo galimybių ikiteisminio tyrimo subjektams.

Seimas priėmė Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas (projektas Nr. XIP-4796(2), už pataisas vieningai balsavo 84 balsavime dalyvavę parlamentarai) bei lydimųjų Baudžiamojo proceso kodekso (projektas Nr. XIP-4797(2), balsavimo rezultatai: 87 už, nė vienas nebalsavo prieš ar susilaikė) ir Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisas (projektas Nr. XIP-4798(3), balsavimo rezultatai: 82 parlamentarai vieningai balsavo už).

BK pataisomis taip pat tobulintas priverstinio dingimo nusikaltimo sudėčių įstatyminis vertinimas, įtvirtinta baudžiamoji atsakomybė už piratavimą, rašoma pranešime spaudai.

Priimtomis pataisomis įtvirtinta, kad tas, kas veikdamas kaip valstybės atstovas arba asmuo ar asmenų grupė, veikiantys valstybės leidimu, palaikymu ar pritarimu, sulaikė, pagrobė asmenį ar kitaip atėmė jo laisvę, kai atsisakoma pripažinti tokį sulaikymą, pagrobimą ar laisvės atėmimą, arba slėpė dingusio asmens likimą ar buvimo vietą,  baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų.

Tas, kas neteisėtai atskyrė vaikus, žinodamas, kad šie vaikai, jų tėvai ar globėjai nukentėjo nuo prie tai minėtų nusikalstamų veikų, baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

Pilnametis asmuo, lytiškai santykiavęs ar kitaip tenkinęs lytinę aistrą su jaunesniu negu šešiolikos metų asmeniu, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu nebe iki trejų, bet iki penkerių metų.

Tėvas, motina, globėjas, rūpintojas ar kitas teisėtas vaiko atstovas ar asmuo, turintis įstatymuose nustatytų įgaliojimų nepilnamečio asmens atžvilgiu, lytiškai santykiavęs ar kitaip tenkinęs lytinę aistrą su tuo nepilnamečiu asmeniu, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių, bus baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu nebe iki ketverių, bet iki šešerių metų.

Pilnametis asmuo, pasiūlęs jaunesniam negu šešiolikos metų asmeniui susitikti siekdamas lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę aistrą arba jį išnaudoti pornografinei produkcijai gaminti, jeigu po šio pasiūlymo ėmėsi konkrečių veiksmų, kad susitikimas įvyktų, bus baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Įtvirtintos šios bausmės už piratavimą: Civilinio laivo ar orlaivio įgulos narys ar keleivis atviroje jūroje arba kitoje teritorijoje, kurioje negalioja jokios valstybės jurisdikcija, neteisėtai sulaikęs kitą laivą ar orlaivį, asmenį, asmenų grupę ar svetimą turtą, esančius tame laive ar orlaivyje, arba panaudojęs prieš šį asmenį ar asmenų grupę kitokią fizinę ar psichinę prievartą, bus baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų;

Jei minėtą veiką padarė karo laivo, valstybės laivo ar orlaivio įgulos narys, sukėlęs maištą, ar dalyvavęs šiame maište, ar tai atlikęs panaudodamas šaunamąjį ginklą, sprogmenį ar kitą žmogaus gyvybei ar sveikatai pavojingą įrankį ar priemonę, bus baudžiamas laisvės atėmimu nuo šešerių iki dešimties metų.

Jei dėl minėtų veikų atsirado labai sunkių padarinių, jas padaręs asmuo bus baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.