Lietuvoje

2012.08.21 14:07

Kunigui J. Sasnauskui paskirta pirmojo laipsnio valstybinė pensija

ELTA2012.08.21 14:07

Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui skirti pirmojo laipsnio valstybinę pensiją kunigui Juliui Sasnauskui kaip labiausiai pasižymėjusiam neginkluoto pasipriešinimo – laisvės kovų dalyviui.

Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui skirti pirmojo laipsnio valstybinę pensiją kunigui Juliui Sasnauskui kaip labiausiai pasižymėjusiam neginkluoto pasipriešinimo – laisvės kovų dalyviui.

Minėtoji pensija skiriama Lietuvos Respublikos piliečiams, kai jie sukanka senatvės pensijos amžių arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 ir daugiau procentų darbingumo.

J. Sasnauskui šių metų kovo mėnesį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba yra nustačiusi, kad jis yra netekęs 60 proc. darbingumo, teigiama nutarimo aiškinamajame rašte.

Pirmojo laipsnio valstybinė pensija yra keturių valstybinių pensijų bazių dydžio (800 Lt).

Dar mokydamasis Vilniuje, J. Sasnauskas pradėjo bendrauti su žinomais Lietuvos rezistentais Viktoru Petkumi ir Antanu Terlecku. 1976 m. už 1920 m. žuvusių Lietuvos karių pagerbimą per Vėlines Rasų kapinėse buvo milicininkų sulaikytas ir sumuštas. Už antisovietinę veiklą 1979 m. buvo suimtas, įkalintas, tardomas. 1980 m. nuteistas laisvės atėmimu pusantrų metų ir papildoma bausme – nutrėmimu penkeriems metams. Kalintas Vilniuje ir Permės srityje, vėliau ištremtas į Tomsko sritį. Iš tremties paleistas 1986 metais.

J. Sasnauskas – vienas iš pirmojo antisovietinio protesto mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo 1987 m. rugpjūčio 23 dieną rengėjų ir aktyvių dalyvių. Tais pačiais metais įstojo į Kauno kunigų seminariją, kunigu įšventintas 1995 m. Toronte (Kanada). Šiuo metu J. Sasnauskas – Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios kunigas, vienuolis pranciškonas, katalikų radijo „Mažoji studija“ vadovas.

Populiariausi