Lietuvoje

2014.03.03 10:28

Paviešinti KGB planai ir ataskaitos

LRT.lt 2014.03.03 10:28

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras svetainėje kgbveikla.lt skelbia naujus dokumentus iš Lietuvos ypatingojo archyvo.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras svetainėje kgbveikla.lt skelbia naujus dokumentus iš Lietuvos ypatingojo archyvo.

Pranešime žiniasklaidai rašoma, kad tai LSSR KGB Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos miestų bei Kapsuko ir Telšių rajonų KGB skyrių planai ir ataskaitos, taip pat KGB kontržvalgybos 2-osios valdybos bei ideologinės kontržvalgybos 5-ojo skyriaus metiniai planai ir ataskaitos.

Pateikiami sąrašai asmenų, kurie KGB buvo stebimi ar jiems buvo užvestos operatyvinės bylos. Šie naujai viešinami dokumentai atskleidžia KGB vykdytą operatyvinę veiklą, buvusių politinių kalinių, disidentų, dvasininkų ir tikinčiųjų sekimą, antisovietinius veiksmus įvykdžiusių asmenų paiešką.

Taip pat parodomas operatyvinių-techninių ir psichologinių priemonių taikymas prieš režimui neva nusižengusius asmenis. Nemaža dokumentų dalis atskleidžia KGB slaptų bendradarbių veiklą miestuose ir rajonuose. Tai pat pristatomi dar nepublikuoti KGB rajonų, miestų veiklos planai ir ataskaitos, kurie atspindi sovietinio saugumo veiklą pertvartos ir nepriklausomybės atgavimo laikotarpiu. Šiuose dokumentuose atsispindi KGB veikla prieš sąjūdį ir agentūrinis darbas.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras tikrina, analizuoja ir skelbia buvusios SSRS specialiųjų tarnybų dokumentus, vadovaudamasis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymu.