Lietuvoje

2015.09.08 13:45

JT Saugumo Tarybos posėdyje – Lietuvos parama Ukrainai

ELTA 2015.09.08 13:45

Lietuva Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje išreiškė paramą Ukrainos suverenitetui, nepriklausomybei ir teritoriniam vientisumui.

Lietuva Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje išreiškė paramą Ukrainos suverenitetui, nepriklausomybei ir teritoriniam vientisumui.

Penktadienį Niujorke Lietuvos iniciatyva įvykusiame skubiame Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdyje buvo aptarta situacija Ukrainoje.

„Norime išreikšti rūpestį dėl situacijos ir smurto protrūkio Kryme, Ukrainoje. Mes stipriai remiame Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Raginame tarptautinius Ukrainos partnerius laikytis tarptautinės teisės ir gerbti šalies suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. Saugumo Tarybos diskusijų metu priminėme visų šalių pareigą laikytis dvišalių ir daugiašalių susitarimų, įskaitant ir 1994 metų Budapešto memorandumą dėl Ukrainos ir 1997 metų gegužės 31 dienos Ukrainos-Rusijos susitarimą.

Taip pat priminėme, kad visos JT narės tarptautiniuose santykiuose susilaiko nuo grasinimo jėga ir jos panaudojimo tiek prieš kurios nors valstybės teritorinį vientisumą arba politinę nepriklausomybę, tiek kuriuo kitu būdu, nesuderinamu su Jungtinių Tautų tikslais“, – Lietuvos vardu žiniasklaidai po Saugumo Tarybos posėdžio sakė Lietuvos nuolatinė atstovė Jungtinėse Tautose ambasadorė Raimonda Murmokaitė.

Vasario 28 dieną Ukraina JT Saugumo Tarybai pateikė prašymą apsvarstyti padėtį šalyje.

Lietuva vasario mėnesį pirmininkavo JT Saugumo Tarybai, kovo 1-ąją šią funkciją ji perduoda Liuksemburgui.

Lietuvos pirmininkavimo metu Saugumo Taryba daugiausia dėmesio skyrė krizėms Sirijoje, Centrinės Afrikos Respublikoje, Pietų Sudane.

Saugumo Taryba priėmė istorinę rezoliuciją dėl humanitarinės padėties Sirijoje, kuria reikalaujama nedelsiant nutraukti jėgos naudojimą ir atakas prieš civilius gyventojus, raginama nutraukti gyvenamųjų teritorijų apsiaustį, užtikrinti greitą, saugų, netrukdomą humanitarinės pagalbos teikimą. Vasario mėnesį Saugumo Taryba taip pat pratęsė JT biuro Burundyje veiklą, sustiprino sankcijas Sudanui ir pirmą kartą įvedė sankcijas Jemenui.

Lietuvos iniciatyva vasario mėnesį buvo priimti Saugumo Tarybos pirmininko pareiškimai dėl JT bendradarbiavimo su Europos Sąjunga reikšmės, JT misijų vaidmens įtvirtinant teisės viršenybę, civilių apsaugos ginkluotuose konfliktuose.

Lietuva vasarį priėmė 11 pareiškimų žiniasklaidai. Vertinant pagal priimtų dokumentų skaičių, Lietuvos pirmininkavimas Saugumo Tarybai buvo produktyviausias nuo 2012 metų.

Siekdama užtikrinti kuo didesnį Saugumo Tarybos atvirumą ir skaidrumą, pirmininkavimo pabaigoje Lietuva taip pat surengė posėdį, kuriame aptarė Saugumo Tarybos veiklą vasario mėnesį ir pristatė ją Jungtinių Tautų narėms.

Lietuva į JT Saugumo Tarybą išrinkta 2014–2015 metų kadencijai. Visos JT Saugumo Tarybos narės šiai institucijai pirmininkauja paeiliui, abėcėlės tvarka. Pasak Užsienio reikalų ministerijos pranešimo, kitą kartą Lietuva Saugumo Tarybai pirmininkauti turėtų po 15 mėnesių.