Lietuvoje

2014.02.18 15:55

Ministerija parengė šeimos gerovę stiprinančių veiksmų planą

ELTA2014.02.18 15:55

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su tarpinstitucine darbo grupe, kurią sudarė įvairių ministerijų, savivaldybių asociacijos, visuomeninių organizacijų atstovai, parengė Nacionalinės demografinės politikos strategijos šeimos gerovės srityje 2014–2015 m. veiksmų planą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su tarpinstitucine darbo grupe, kurią sudarė įvairių ministerijų, savivaldybių asociacijos, visuomeninių organizacijų atstovai, parengė Nacionalinės demografinės politikos strategijos šeimos gerovės srityje 2014–2015 m. veiksmų planą.

Plano įgyvendinimo veiksmais numatoma parengti teisės aktus, reglamentuojančius lankstesnį darbo santykių reguliavimą, siekiama padidinti jaunimo ir pagyvenusių žmonių užimtumą, sudaryti geresnes sąlygas šeimos nariams derinti profesinę veiklą ir šeimos pareigas, plėtoti psichologinių paslaugų šeimoms tinklą, remti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje ir atstovaujančių vyresnio amžiaus žmonėms, veiklą.

Veiksmų planas parengtas atsižvelgiant į Nacionalinėje demografinėje (gyventojų) politikos strategijoje nustatytus tikslus ir uždavinius. Atsižvelgiant į problematikos sąsajas, tikslus ir siekiant veiksmų tęstinumo, į veiksmų planą taip pat įtraukti veiksmai, prisidedantys prie Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijos įgyvendinimo.

Plane numatyti veiksmai atitinka valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ ir 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos nuostatas.

Planą parengusios tarpinstitucinės darbo grupės nariai vykdys veiksmų plano įgyvendinimo stebėseną, teiks pasiūlymus ir numatys tolesnes kryptis bei veiklas, skirtas demografinės ir gyventojų senėjimo problemoms spręsti.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.