Lietuvoje

2014.02.17 17:57

Prie VRK jau būriuojasi referendumo šalininkai

ELTA 2014.02.17 17:57

Likus daugiau nei valandai iki posėdžio, kuriame turėtų būti paskelbta, ar užtenka įstatymų reikalavimus atitinkančių parašų referendumui prieš žemės pardavimą užsieniečiams surengti, prie Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) jau pradėjo burtis referendumo šalininkai.

Likus daugiau nei valandai iki posėdžio, kuriame turėtų būti paskelbta, ar užtenka įstatymų reikalavimus atitinkančių parašų referendumui prieš žemės pardavimą užsieniečiams surengti, prie Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) jau pradėjo burtis referendumo šalininkai.

Tarp šalininkų – ir marginalas Mindaugas Murza. Pirmieji aktyvistai atėjo dar trečią valandą dienos, nors posėdis turėtų prasidėti penktą valandą.

Susirinkusiųjų sparčiai daugėja. Įvairaus amžiaus protestuotojai stovi nedidelėmis grupėmis.

Kai kurie susirinkusieji laiko Lietuvos trispalves, vėliavas su vyčio ženklu, vienas rankose laiko plakatą: „Ar tu parduosi Lietuvos žemę?“. Vienas asmuo yra atsinešęs megafoną, kitas – didelį būgną.

Susirinkusiuosius stebi pora policijos pareigūnų. Į VRK pastato vidų jie neįleidžiami.

Pirmadienį posėdyje VRK turėtų paskelbti, ar surinkta pakankamai parašų referendumui prieš žemės pardavimą užsieniečiams surengti, nors tai ir prieštarautų Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą metu prisiimtiems įsipareigojimams.

Sprendimas jau turėjo būti paskelbtas praėjusią savaitę, bet parašus tikrinusiems rašysenos ekspertams kilo abejonių dėl dalies jų autentiškumo.

Referendumo organizatoriai pirmą kartą VRK pristatė 321 tūkst. 480 parašų, bet ekspertai nustatė atvejų, kai kelių asmenų vardai buvo įrašyti ta pačia ranka, nurodyta netiksli gyvenamoji vieta, buvo pasikartojančių pavardžių, nepilnamečių parašų ir atvejų, kai buvo pasirašyta už neįgalų asmenį, primena ELTA.

VRK anuliavus dalį parašų, referendumui liko 292 tūkst. 200 parašų, bet dalį klaidų, pripažintų neesminėmis, iniciatoriams leista ištaisyti. Iniciatoriai du kartus nešė VRK ištaisytų parašų lapus.

Tada VRK juos vėl tikrino, ir ekspertai nustatė, kad kai kurių asmenų rašysena jiems pildant duomenis pirmą kartą, ir paskui – pakartotinai, skiriasi. Tokių neaiškių atvejų nustatyta tiek, kad jų neįskaičius vėl nebūtų pasiekta 300 tūkst. parašų, reikalingų referendumui surengti, riba.

Todėl VRK paprašė iniciatorių pateikti paaiškinimus.

Jeigu parašų trūktų, bet – mažiau nei pusantro tūkstančio, pagal Referendumo įstatymą, iniciatoriams galėtų būti suteiktas tam tikras terminas pririnkti papildomų parašų.

ELTA primena, kad leisti parduoti žemės ūkio paskirties žemę užsieniečiams Lietuva įsipareigojo siekdama narystės ES ir pasirašydama stojimo sutartį. Joje buvo numatytas septynerių metų pereinamasis laikotarpis, leidęs draudimą taikyti iki 2011 metų gegužės. Vėliau Lietuva pasiekė sutarimą su Europos Komisija pratęsti draudimą iki 2014 metų gegužės.