Lietuvoje

2014.02.13 14:14

Ministerija priešinasi naujai šeimos sąvokai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) nepritaria dalies parlamentarų siūlymui keisti Konstituciją numatant, kad šeima sukuriama sudarius santuoką, taip pat jog ji kyla iš motinystės ir tėvystės, rašo „Lietuvos žinios“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) nepritaria dalies parlamentarų užmojui keisti Konstituciją numatant, kad šeima sukuriama sudarius santuoką, taip pat jog ji kyla iš motinystės ir tėvystės. Tačiau pataisas pateikę politikai tiki savo pergale Seime, rašo „Lietuvos žinios“.

Daugiau nei 100 parlamentarų pateiktas Konstitucijos 38 straipsnio pataisas įvertinusi SADM siūlo Vyriausybei joms nepritarti. Įstatymo projekte įžvelgta prieštaravimų, o kai kurios jo rengimą paskatinusios priežastys esą stokoja teisinės logikos. Pažymima, kad nurodžius tik du šeimos atsiradimo pagrindus dalis žmonių netektų šeimų statuso ir, negalėdami naudotis įstatymų garantuojama apsauga, susidurtų su diskriminacija.

Neatitinka tikslo

SADM pateiktame Vyriausybės nutarimo projekte nurodoma, kad atsižvelgiant į skirtingas šeimos atsiradimo būdų formuluotes (kai „šeima sukuriama sudarius santuoką“ ir „šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės“) neaišku, kaip praktikoje, keičiant galiojančius ar priimant naujus įstatymus, būtų traktuojamas šis skirtumas. Pažymima, kad motinystė ir tėvystė gali būti nepriklausoma nuo santuokos. Todėl priėmus siūlomus pakeitimus būtų įtvirtintos dvi šeimų rūšys – sudarytos santuokos pagrindu arba kylančios iš motinystės ir tėvystės. „Kitaip tariant, projekto siūloma nuostata neatitinka projektu keliamo tikslo, numatyto projekto aiškinamajame rašte – „Konstitucijoje aiškiai įtvirtinti, kad šeimos institutas yra kildinamas iš santuokos, kuri suprantama kaip laisvas vyro ir moters susitarimas“, – aiškinama dokumente.

Nurodžius tik du šeimos atsiradimo pagrindus, neaišku, kaip reikėtų traktuoti kartu gyvenančius ir bendrą ūkį vedančius sugyventinius/partnerius, kurių vienas turi vaiką, ar atvejus, kai vaiką globoja sutuoktiniai, vienišas asmuo, seneliai, tetos, dėdės, kiti artimi giminaičiai. Šios grupės, dabar galinčios būti pripažintos šeima, priėmus projektą, netektų tokio statuso ir galbūt patirtų diskriminaciją, nes nebegalėtų naudotis įvairių Konstitucijos straipsnių garantuojama apsauga. Pavyzdžiui, netektų apsaugos nuo savavališko ir neteisėto kišimosi į šeiminį gyvenimą, valstybės globos ir paramos, teikiamos šeimoms, auginančioms ir auklėjančioms vaikus namuose, galėtų būti verčiami duoti parodymus prieš sugyventinius, nebūtų globojami ar aprūpinami, jei sugyventinis žuvo ar mirė eidamas karo tarnybą ir pan.

Ydinga praktika

SADM dokumente primenama, kad remiantis Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimu pagrindinis šalies įstatymas saugo ir gina ne tik santuokos pagrindu sudarytas šeimas. Siūlant įtvirtinti, kad šeimos institutas yra kildinamas iš santuokos bei motinystės ir tėvystės, gali būti pradėta formuoti ydinga praktika, kai inicijuojami Konstitucijos pakeitimai siekiant pakeisti KT pateiktą sąvokos išaiškinimą. „Turėtų būti siekiama pakeisti Konstitucijai prieštaraujančias teisės aktų nuostatas, o ne siūlomas Konstitucijos pakeitimas, nepašalinus prieštaravimo teisinės demokratinės valstybės principui“, – nurodoma nutarimo projekte.

Taip pat pažymima, kad projekto rengimą paskatinusiose priežastyse trūksta teisinės logikos. Nors rengėjai nurodo, kad KT suformulavo šeimos sąvoką, pagal kurią šeimos samprata grindžiama „santykių turiniu, o šių santykių išraiškos forma konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi“, aiškinamajame rašte sakoma, kad tokią KT atskleistą šeimos sampratą akivaizdžiai geriausiai atitinka vyro ir moters bendro gyvenimo modelis kuriant santuoką. Esą minima KT suformuluota šeimos samprata iš tiesų yra absoliučiai priešinga pastarajam teiginiui.

Būtinas konstitucinis požiūris

Konstitucijos 38 straipsnyje teigiama, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, o santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu. Minėtą Konstitucijos pataisą praėjusių metų pabaigoje pateikė 106 parlamentarai. Vienas projekto iniciatorių konservatorius Rimantas Jonas Dagys pristatydamas jį Seimui tvirtino, kad būtina teisiškai apibrėžti, kas yra šeima, kitaip nėra prasmės kalbėti apie šeimos politiką.

Anot Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojo, vieno iš pataisų teikėjų Stasio Šedbaro, būtinas konstitucinis valstybės požiūris į tai, kokią šeimą įsivaizduojame. „Vienišus tėvus, vienos lyties asmenų su įvaikintais vaikais? Ar vis dėlto iš anksto pasakome – visiems vaikams teikiame pagalbą, jeigu ji reikalinga, bet valstybė apskritai remia tokią šeimą, kurioje vaikai maksimaliai turėtų tėvelį, mamytę, mokytųsi savo ateities šeimą kurti pagal tą patį pavyzdį. Juk socialiniai įgūdžiai turi iš kažkur ateiti“, – mano jis.

Net jei Vyriausybė siūlys Seimui nepritarti Konstitucijos pataisai, galutinį žodį dėl jos tars parlamentarai. Kad pagrindinis šalies įstatymas būtų pakeistas, už tai per priėmimą du kartus turi balsuoti ne mažiau nei 97 Seimo nariai. S. Šedbaro nuomone, balsavimas Seime galėtų vykti per pavasario sesiją. Jis priminė, kad analogiškos pataisos 2012 metais priimti nepavyko pritrūkus vieno balso, kai nemažai parlamentarų buvo komandiruotėse.

Ne valstybės reikalas

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos narė Dalia Kuodytė kolegų siūlomoms pataisoms nepritaria. Jos nuomone, po KT išaiškinimo viskas stojo į savo vietas – pripažįstama įvairovė, tai, kad šeima gali būti ir nesusituokę asmenys, neturintys vaikų. „Apskritai nemanome, kad valstybės reikalas tokius dalykus apibrėžti iki smulkmenų ir dar daugiau – kalbėti apie tai, jog šitaip apibrėžus atitinkamai bus koreguojamos įvairios mokesčių, socialinės ir panašios programos. Vadinasi, ta pataisa iš karto užprogramuoja tam tikrą diskriminaciją“, – įsitikinusi D. Kuodytė.

Jos teigimu, jeigu už tokias pataisas balsuos visi po jomis pasirašę parlamentarai, jos bus priimtos. Tačiau Seimo narė vylėsi, kad atsiras kolegų, kurie, nors ir pasirašė, persigalvos, ir Konstitucija liks tokia, kokia yra.