Lietuvoje

2012.08.14 12:42

Šiemet į Lietuvos aukštąsias mokyklas stojo per 38 tūkst. asmenų

ELTA 2012.08.14 12:42

Šių metų bendrajam priėmimui į 45 Lietuvos aukštąsias mokyklas (21 universitetą ir 24 kolegijas) užsiregistravo 43 921 asmuo. Priėmimo sąlygas tenkino ir konkursuose dalyvavo 38 476 stojantieji (2011 m. – 38 423), iš jų 24 854 - šių metų laidos abiturientai (2011 m. analogiškas skaičius buvo 26 577). 13 622 stojantieji bendrojo lavinimo mokyklas yra baigę anksčiau nei 2012 metais.  

Šių metų bendrajam priėmimui į 45 Lietuvos aukštąsias mokyklas (21 universitetą ir 24 kolegijas) užsiregistravo 43 921 asmuo. Priėmimo sąlygas tenkino ir konkursuose dalyvavo 38 476 stojantieji (2011 m. – 38 423), iš jų 24 854 - šių metų laidos abiturientai (2011 m. analogiškas skaičius buvo 26 577). 13 622 stojantieji bendrojo lavinimo mokyklas yra baigę anksčiau nei 2012 metais.

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMABPO) duomenimis, motyvacijos įvertinimą šiemet praėjo 1 813 asmenų, o stojamuosius egzaminus į meno studijų programas išlaikė 2 153 asmenys.

Studijuoti universitetuose valstybės finansuojamose studijų vietose pakviesti 8 523 asmenys, į valstybės nefinansuojamas studijų vietas pakviesti 8 411 asmenų, iš jų 255 įgijo teisę į studijų stipendijas. Dar 118 asmenų pakviesti į tikslines vietas.

Į koleginių studijų programų valstybės finansuojamas vietas pakviesti 7 257 asmenys, į valstybės nefinansuojamas studijų vietas pakviesti 5 614 asmenų, iš jų 803 įgijo teisę į studijų stipendijas.

Iš viso per bendrąjį priėmimą studijų sutartis studijuoti valstybės finansuojamose vietose pasirašė 15 780 asmenų, tikslinėse vietose – 118 asmenų, valstybės nefinansuojamose vietose – 14 025 asmenys, iš jų 1 058 įgijo teisę į studijų stipendijas.

Iš viso priėmime dalyvavo 770 asmenų, turinčių bent po vieną šimto balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimą, iš jų 759 buvo pakviesti studijuoti, 682 sudarė studijų sutartis. Konkursuose taip pat dalyvavo 193 dalykinių olimpiadų laimėtojai, iš jų 192 buvo pakviesti studijuoti, 174 sudarė studijų sutartis.

Iš 255 sportinių pasiekimų turinčių stojančiųjų 242 buvo pakviesti studijuoti, 217 sudarė studijų sutartis.

Konkursuose dalyvavo 152 asmenys, kurių meno stojamieji egzaminai įvertinti šimtu balų, 150 iš jų buvo pakviesti studijuoti, 149 sudarė studijų sutartis.