Lietuvoje

2012.08.10 15:03

Kauno savivaldybė griežtina vaikų išleidimo iš darželių tvarką

ELTA 2012.08.10 15:03

Kauno savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros valdybos direktorius pasirašė įsakymą, kuriame ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovai įpareigoti vidaus tvarkos taisyklėse nustatyti, jog vaiką į įstaigą atveda ir išsiveda namo tik jo tėvai (ar globėjai, įstatyminiai atstovai) bei raštu įstaigos vadovui nurodyti pilnamečiai asmenys.

Kauno savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros valdybos direktorius pasirašė įsakymą, kuriame ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovai įpareigoti vidaus tvarkos taisyklėse nustatyti, jog vaiką į įstaigą atveda ir išsiveda namo tik jo tėvai (ar globėjai, įstatyminiai atstovai) bei raštu įstaigos vadovui nurodyti pilnamečiai asmenys.

Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės galioja tiek darbuotojams, tiek vaiką į darželį atvedantiems tėvams ar globėjams. Todėl vaiko tėvai negalės telefonu ar elektroniniu laišku prašyti auklėtojos, kad ši išleistų vaiką su jį ateisiančiu pasiimti asmeniu.

Vaikų išleidimo iš darželių tvarka griežtinama, siekiant, kad nepasikartotų istorija, kai prieš dvi dienas iš darželio buvo galimai pagrobta mergaitė.

ELTA primena, jog penkerių metų mergaitę iš Kauno vaikų darželio „Židinėlis“ trečiadienio popietę išsivedė seneliu prisistatęs nepažįstamas vyras. Policijos pareigūnai prieš vidurnaktį gavo pranešimą ir nurodytu adresu rado mažylę. Tyrimas tęsiamas, tačiau vaiką išsivedęs asmuo teisiamas nebus, kadangi, jo aiškinimu, jis tik suklydo, pažadėjęs iš darželio parvesti savo sugyventinės anūkę.

Pasak Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros valdybos direktoriaus Virginijaus Mažeikos, šiuo metu ugdymo įstaigoje, kurioje įvyko nemalonus atsitikimas, atliekamas tarnybinis patikrinimas, – aiškinamasi, kodėl mergaitė buvo atiduota nepažįstamam asmeniui.

„Kaip ir kam gali būti atiduodamas darželį lankantis vaikas, nustatyta 2005 m. lapkričio 11 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu pavyzdiniu auklėtojos pareigybės aprašymu. Pagal jį yra parengtas ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų pareigybių aprašymas.

Numatyta, kad vaiką darbuotoja į namus gali išleisti tik su jo tėvais, globėjais, įstatyminiais atstovais arba su jų raštu nurodytais pilnamečiais asmenimis. Šios nuostatos įrašomos ir sutartyje, kurią vaikui pradedant lankyti darželį pasirašo įstaiga, vaiko tėvai ar globėjai“, – teigė V. Mažeika.

Kadangi ne visais atvejais auklėtojos gali atpažinti tuos asmenis, jos turės teisę paprašyti vaiką norinčio pasiimti asmens tapatybę liudijančio dokumento – paso arba tapatybės kortelės. Siekiant užtikrinti vaikų saugumą, ugdymo įstaigų vadovai turės sudaryti ir patvirtinti šių asmenų sąrašą. Sąraše turės būti nurodytas asmens vardas, pavardė ir asmens kodas.