Lietuvoje

2014.01.13 23:27

Arkivyskupui S. Tamkevičiui įteikta Laisvės premija

ELTA 2014.01.13 23:27

Pirmadienį arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui Seimo Kovo 11-osios Akto salėje iškilmingai įteikta Laisvės premija.

Pirmadienį arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui Seimo Kovo 11-osios Akto salėje iškilmingai įteikta Laisvės premija.

Tai trečioji Laisvės premija, ji skirta kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto nariui S. Tamkevičiui. 

Prieš minėjimą ir premijos įteikimo iškilmes Seimo rūmuose atidaryta laureatui skirta paroda.

Apdovanojimas S. Tamkevičiui skirtas Seimo nutarimu, priimtu vadovaujantis Laisvės premijos įstatymu ir Laisvės premijų komisijos sprendimu. Komisija S. Tamkevičiaus kandidatūrą pasiūlė atsižvelgdama į gautus valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų ir asociacijų, akademinės bendruomenės, bendruomenių, fizinių asmenų teikimus.

2011 m. Laisvės premijos įstatymu įsteigta Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

Laisvės premija kiekvienais metais įteikiama Laisvės gynėjų dieną - Sausio 13-ąją. Pirmoji - 2011-ųjų premija įteikta Rusijos kovotojui už laisvę ir demokratiją Sergejui Kovaliovui, antroji – 2012-ųjų premija – politiniam kaliniui, vienam aktyviausių sovietinės okupacijos rezistencijos dalyviui, kovotojui už žmogaus teises, Lietuvos laisvės lygos steigėjui, „45-ių pabaltijiečių memorandumo“ iniciatoriui Antanui Terleckui.

Laisvės premijos laureatui įteikiama Laisvės premijų statulėlė, sukurta pagal skulptoriaus Juozo Zikaro „Laisvės“ paminklą.