Lietuvoje

2014.01.08 18:20

Milžiniška piniginė bauda už dvikalbes gatvių pavadinimų lenteles Vilniaus krašte

15min.lt 2014.01.08 18:20

43 400 Lt arba 100 Lt už kiekvieną uždelstą įvykdyti teismo sprendimą dėl dvikalbių gatvių pavadinimų lentelių Šalčininkų rajone dieną turi sumokėti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Boleslavas Daškevičius. Taip praėjusių metų gruodžio 23 dieną nutarė Vilniaus apygardos teismas. Nutarčiai įvykdyti suteiktas vieno mėnesio terminas.

43 400 Lt arba 100 Lt už kiekvieną uždelstą įvykdyti teismo sprendimą dėl dvikalbių gatvių pavadinimų lentelių Šalčininkų rajone dieną turi sumokėti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Boleslavas Daškevičius. Taip praėjusių metų gruodžio 23 dieną nutarė Vilniaus apygardos teismas. Nutarčiai įvykdyti suteiktas vieno mėnesio terminas.

Ankstesniu, 2008 m. rugsėjo 25 dieną priimtu, teismo sprendimu Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius buvo įpareigotas per vieną mėnesį pašalinti dvikalbes gatvių pavadinimų lenteles iš kai kurių Šalčininkų rajono, kurio apie 80 proc. gyventojų sudaro lenkai, pastatų. Direktorius sprendimo nevykdė, nes esą neturįs svertų reikalauti iš gyventojų nuo jų namų nukabinti lenteles su gatvių pavadinimais.

2013 m. gruodžio 23 d. priimta nutartimi Vilniaus apygardos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo – Šalčininkų rajono apylinkės teismo – 2013 m. kovo 7 d. nutartį, kuria Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui už 2008 m. rugsėjo 25 d. teismo sprendimo nevykdymą buvo skirta 500 Lt bauda bei nustatytas naujas trijų mėnesių terminas sprendimo įvykdymui arba pasiūlyta B.Daškevičiui per šį terminą kreiptis dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo.

B. Daškevičius atsiliepime į skundą nurodė, kad jis įvykdė 2008 m. teismo sprendimą: nuo savivaldybės pavaldumo pastatų gatvių lentelės buvo nuimtos, o liko tik ant privačių namų, kurių savininkai neleido jų nuimti. Administracijos direktorius pabrėžė neturintis įgaliojimų reikalauti iš gyventojų nuimti lenteles iš privačių jų namų.

B.Daškevičiui teismas skyrė didžiulę piniginę baudą, kuri 87 kartus viršija pirmosios instancijos teismo skirtą baudą: atitinkamai 500 Lt ir 43 400 Lt.

Apeliacinis teismas - Vilniaus apygardos teismas – neatsižvelgė į B.Daškevičiaus pateiktus argumentus ir skyrė didžiulę piniginę baudą, kuri 87 kartus viršija pirmosios instancijos teismo skirtą baudą: atitinkamai 500 Lt ir 43 400 Lt.

Seimo narė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininko pavaduotoja Vanda Kravčionok šią teismo nutartį  pavadino skandalinga ir priimta pagal nacionalistinių jėgų užsakymą.

„Ši teismo nutartis yra ne tik sunkiai suvokiama, bet ir žalinga, nes visiškai kompromituoja mūsų šalį tarptautinėje arenoje. Drakoniškų baudų skyrimas už gimtosios kalbos vartojimą šalia valstybinės kalbos užrašuose, teikiamuose ant privačių namų, yra neleistinas. Atrodo, kad ši teismo nutartis yra grynai politinė, o tai meta šešėlį ant mūsų šalies teismų, nes civilizuotame pasaulyje sunku įsivaizduoti situaciją, kuomet aukštesnės instancijos teismas baudą padidina beveik šimtą kartų. Tenka tik apgailestauti, kad baudos yra skiriamos už tai, kad tautinės mažumos savo gimtąją kalbą vartoja rajone, kurio 79 proc. gyventojų sudaro lenkai. Ir visa tai vyksta Europos Sąjungos valstybėje narėje“, –  pareiškė V.Kravčionok.