Lietuvoje

2014.01.08 09:28

L. Graužinienė apie minimalios algos didinimą: kodėl turiu kažką įrodinėti?

Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė negali paaiškinti, kaip žada padidinti minimalią algą iki 1509 litų. „Aš nesiruošiu čia įrodinėti, pateikinėti skaičiavimų bei kalbėti ekonominiais terminais, nes Lietuvos žmonėms tai neįdomu ir nesuprantama“, – LRT laidoje „Dėmesio centre“ teigė politikė.

Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė negali paaiškinti, kaip žada padidinti minimalią algą iki 1509 litų. „Aš nesiruošiu čia įrodinėti, pateikinėti skaičiavimų bei kalbėti ekonominiais terminais, nes Lietuvos žmonėms tai neįdomu ir nesuprantama“, – LRT laidoje „Dėmesio centre“ teigė politikė.

Įvedus eurą Lietuvoje, Seimo pirmininkė L. Graužinienė reikalauja minimalią mėnesinę algą didinti iki 1,5 tūkstančio litų. Ar Lietuvoje yra ekonominių priežasčių minimalų uždarbį didinti net 50 proc.? Žurnalisto Edmundo Jakilaičio pokalbis su Seimo pirmininke.

Ponia  Graužiniene, Jūs teigiate, kad dabartinė minimali alga yra per maža?

Darbo partija sako, kad minimali alga 2015 metais turi būti 1509 litai.

Dabar darbdaviai moka per mažas algas?

Pagal susitarimą su profesinėmis sąjungomis minimali alga turėjo kilti proporcingai vidutiniam darbo užmokesčiui. Taigi, šiandien ji turėjo būti apie 1100 litų, bet ji nekyla. Jeigu mes neatsižvelgsime į vidutinio darbo užmokesčio pokyčius, tai tikrai po metų reikės kelti minimalią algą iki 1509 litų, nes kito kelio neturėsim.

Ką tai reiškia? Kodėl neturėsime?

Mes negalime Lietuvos žmonių palikti gyventi žemiau skurdo ribos.

Tačiau Jūs turbūt sutinkate, kad ne dėl susitarimų didėja atlyginimai, o dėl tam tikrų ekonominių priežasčių?

Taip, tačiau profesinės sąjungos nėra sukurtos šiaip sau, jos gina žmonių teises. Jeigu politikai pasirašo su jomis susitarimus, juos reikia vykdyti.

Paaiškinkite, kokie objektyvūs faktai leidžia Jums teigti, kad minimali alga Lietuvoje yra per maža?

O Jums atrodo, kad ji normali ar per didelė? Aš žiūriu į kitas Europos valstybes, į kaimynines valstybes. Jos tvarkėsi šiek tiek kitaip. Nors Lietuva laibai giriasi suvaldyta krize, bet pasekmių yra. Jeigu mes kalbame apie tai, kad įvedus eurą minimali alga pakils tik 5 proc., tai reiškia, kad Lietuvoje dirbantys žmonės nesugebės užsidirbti pragyvenimui. Tai elementaru. Visose valstybėse, kur įvestas euras, kainos kilo ir nereikia apgaudinėti žmonių. Mes turime užtikrinti, kad žmonės turėtų pajamas.

Tačiau Jūs kalbate simboliais: susitarimai, euro įvedimas... Kalbėkime apie konkrečius ekonominius rodiklius. Ar Jūs galite pasakyti nors vieną, kuris rodytų, kad Lietuvoje, lyginant su kitomis šalimis, darbdavių mokama minimali alga yra per maža?

Jeigu kitose valstybėse minimali alga yra didesnė, kodėl aš turiu įrodinėti, kad ji Lietuvoje per maža? Kai buvo diskusijos dėl minimalios algos padidinimo iki 1000 litų, visi ekspertai, ekonomistai, verslininkai šaukė, kad bankrutuos verslas, išaugs bedarbystė ir panašiai. Tačiau valdančiajai daugumai pakako politinės valios priimti sprendimą, atsirado pinigų padidinti algas ir biudžetinio sektoriaus darbuotojams. Tą patį mes ir dabar girdime. Tačiau šias  metais mes turime rasti kompromisą ir susitarti, kad minimali alga padidėtų. Ekonomistai puikiai žino, tą rodo ir statistika, kad vidutinis darbo užmokestis nedidės, jei nekelsime minimalios algos.

Tačiau tai akivaizdu. Tai – jokia ekonomika, tai aritmetika. Grįžkime prie temos: Estijoje minimali alga yra penktadaliu didesnė nei Lietuvoje. Jūs tikriausiai tai žinote. Bet ar Jūs žinote, kaip skiriasi Lietuvos ir Estijos įmonių pelningumas?

Taip, skiriasi, nes verslo sąlygos yra skirtingos. Ne paslaptis, kad Latvijoje ir Estijoje kuriasi holdingai, ateina daugiau investicijų, nes ten yra kitaip apmokestinamas kapitalas. Tačiau tai vyksta ne dėl minimalios algos. Ir nereikia dabar aiškinti, kad užsienio investuotojai neateis į Lietuvą, kadangi čia minimali alga bus 1509 litai. Jie ateis į tą šalį, kurioje darbuotojai jausis oriai gaudami normalų atlyginimą.

Ar Jūs žinote, kad Estijoje įmonių pelningumas yra dvigubai didesnis nei Lietuvoje?

Žinau.

Ir, Jūsų nuomone, darbdaviai Lietuvoje turėtų mokėti didesnę minimalią algą negu Estijoje?

Estijoje valdymo principai yra kitokie. O Lietuvoje, jei  pažiūrėsime į statistiką ir verslą, didžioji dalis verslo  moka daugiau negu minimalią algą. Algos siekia 3 ir 4 tūkstančius, ypač didžiosiose įmonėse. Pagrindinę dalį minimalios algos gauna biudžetininkai. Tai yra valstybės našta. Šiuo atveju mes kalbame ir apie tai, kad Lietuva turi didžiulę prabangą turėti tiek valstybės tarnautojų. Jei mes norime būti panašūs į Estiją, turime kitaip su pinigais tvarkytis.

Bet ar Jūs galite pasakyti bent vieną ekonominį argumentą, kuris Jums leistų teigti, kad Lietuvoje minimali alga yra per maža?

Kodėl aš turiu Jums tai įrodinėti?

Jūs ne man, o visuomenei paaiškinkite.

Kodėl turiu kažką įrodinėti žmogui, kuris parneša namo algą, pasideda ją ant salo, suskaičiuoja šeimos biudžetą ir mato, ką jis gali už tą tūkstantį litų nusipirkti, ir išlaikyti šeimą. Jei Jums atrodo, kad minimali alga per didelė, Jūs tai ir įrodinėkite. Man atrodo, kad ji per maža ir politikai turi rasti svertų, kad ji didėtų. Joks verslininkas savo noru nekels atlyginimo, nei vienas bankininkas nekomentuos, kad tai labai gerai.

Tačiau tai viso labo populizmas. Aš Jūsų klausiu apie ekonomines prielaidas didinti minimalią algą.

Aš galiu Jums perskaityti visus rodiklius, ką prognozuoja Finansų ministerija.

Kokie rodikliai rodo, kad minimalią algą galima didinti dar 50 proc.?

Šiemet turi būti rastas kompromisas, kad kitąmet minimali alga padidėtų iki 1509 litų. Tai nereiškia, kad alga bus padidinta vienu ypu. Ir nereikia ironizuoti. Tam yra trišalė taryba, kuri ir turi derėtis.

O kam dar tie 9 litai ?

Tam, kad žmonės suprastų, kad minimali alga bus ne mažesnė, nei 1500 litų. Aš turiu Finansų ministerijos prognozes iki 2016 metų. Visi skaičiai rodo augimą. Tai kodėl mes negalime pakelti minimumo?

Ar galite paminėti, kokie rodikliai išaugs net 50 proc. per 18 mėnesių?

Dar kartą sakau – pažiūrėkite, ką prognozuoja Finansų ministerija. Namų ūkio išlaidos, pagal prognozes, labai ženkliai didėja 2015–2016 metais.

Ponia Graužiniene,  kaip Jūs suprantatate minimalaus darbo užmokesčio dydį? Jis šiuo metu yra 1000 litų?

Ne, dar yra „Sodros“ ir Privalomojo sveikatos draudimo mokestis. Jeigu minimali alga bus 1509 litai, darbdaviui tai kainuos apie 1750 litų. Tokia bus darbo jėgos savikaina.

Akivaizdu, kad ji bus kur kas didesnė. Dabar minimali mėnesinė alga darbdaviui realiai kainuoja 1310 litų. Sutinkate su tuo?

Sutinku. Tačiau pažiūrėkite, kiek tai faktiškai kainuoja.

Kiek kainuoja?

Pažiūrėkite į ataskaitas.

Tai gal „šešėlis“ yra pagrindinė problema?

Aš ir sakau, kad turi būti minimali alga 1500 litų, tą turi užtikrinti valstybė, kuri taip pat turi pradėti ir realią kovą su „šešėliu“ . Jeigu mes 2004  metais kalbėjome, kad „šešėlis“ sudaro  33 proc., tai šiandien mes jau kalbame apie 40 proc. Pinigų yra, bet tuoj mes pasieksime, kad „šešėlyje“ suksis 50 proc..

Gal į tai ir reikėtų sutelkti visą dėmesį?

Tam ir yra sukurtos struktūros, turinčios su tuo kovoti.

Ekonomistas Raimondas Kuodis siūlo pakeisti įstatymus taip, kad visas oficialus atlyginimas būtų ir su darbdavio dalimi. Tokiu atveju minimalus atlyginimas šiandien siektų 1310 litų ir būtų visiems aišku, kokio dydžio iš tikrųjų yra minimali alga. Iki Jūsų išsvajoto 1509 litų betrūktų tik  200.

Sutinku su ponu R. Kuodžiu, jei panaikinsime įmokas „Sodrai“.

Jis siūlo, kad darbuotojas pats pervestų pinigus į „Sodrą“.

Tačiau ir Jūs, ir ponas R. Kuodis puikiai suprantate, kad žmogus, gaunantis minimumą, tikrai nesugebės atsidėti pensijai tų 300 litų, kuriuos  dabar sukaupia valstybė. Žmogus juos išleis. Ir ateis laikas, kai teks mokėti pašalpas tiems žmonėms, nes gatvėje jų nepaliksi. Išties naivu Lietuvos banke dirbančiam žinomam ekonomistui taip kalbėti. Aš sutinku, reikia aiškinti visuomenei, kad darbdaviui minimali alga kainuoja daugiau, tačiau tai, ką siūlo Kuodis, yra didžiulė našta valstybei.

Vis dėlto, ar Jūs sutinkate, kad kol kas esate nepasiruošusi įrodyti, kad minimalią algą reikia kelti iki 1509 litų? Jūs tik reikalaujate, nes šie skaičius užrašėte ant savo partijos reklaminių plakatų ir dabar sukinėjate koalicijos partneriams rankas, reikalaudama skaičiaus, kurio pati negalite įrodyti?

Aš nesiruošiu čia įrodinėti, pateikinėti skaičiavimų bei kalbėti ekonominiais terminais, nes Lietuvos žmonėms tai neįdomu ir nesuprantama. Tam yra politinė taryba, tam yra sudaromos darbo grupės taryboje. Trečiadienį taip pat rinksis darbo grupė dėl pensijų kompensavimo, mes diskutuosime ir vieni kitiems įrodinėsime. Lygiai taip pat mes susėsime ir diskutuosime dėl minimalios algos ir eisime su bendra pozicija į trišalę tarybą. Ne Jums turiu turiu aiškintis ir pateikinėti skaičius.