Lietuvoje

2015.09.08 13:45

L. Graužinienė siūlo V. Landsbergiui suteikti valstybės vadovo statusą

ELTA 2015.09.08 13:45

Siūloma įstatymu įtvirtinti Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininko prof. Vytauto Landsbergio teisinį statusą.

Siūloma įstatymu įtvirtinti Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininko prof. Vytauto Landsbergio teisinį statusą.

Tai numatantį įstatymo projektą Seimo vardu Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė.

Įstatymo projektas parengtas siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir tikrumą bei įtvirtinti atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovo institucijos istorinį bei teisinį tęstinumą, t.y. įtvirtinti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininko teisinį statusą.

„Pagal Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą (Laikinąją Konstituciją) Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos– Atkuriamojo Seimo Pirmininko, kaip aukščiausio Lietuvos Respublikos pareigūno, konstitucinis politinis ir teisinis statusas buvo išskirtinis, o jam nustatyti ir jo vykdyti įgaliojimai prilygo Respublikos Prezidento įgaliojimams“, – sakoma įstatymo projekte.

Projekto tikslas – įtvirtinti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininko teisinį statusą, kuris užtikrintų valstybinį aprūpinimą.

„Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme (Laikinojoje Konstitucijoje) nustatyto Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko, kaip aukščiausio Lietuvos Respublikos pareigūno, turėjusio ir vykdžiusio valstybės vadovo įgaliojimus, politinio ir teisinio statuso įprasminimas įstatymu yra būtinas siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir tikrumą bei įtvirtinti atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovo institucijos istorinį bei teisinį tęstinumą nuo to laiko, kai po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. vasario 16 d. buvo išrinktas pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidentas“, – sakoma dokumento projekte.

Jame pažymima, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas yra pirmasis 1990 m. kovo 11 d. atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas.

Įstatymo projekte taip pat pabrėžiama, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas pagal Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą 1990–1992 metais turėjo ir vykdė konstitucinius valstybės vadovo įgaliojimus, kurie prilygo Respublikos Prezidento įgaliojimams.

Šiuo metu teisiškai nėra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininko V. Landsbergio teisinis statusas.