Lietuvoje

2014.01.06 12:55

Atgal į politinį postą po priesaikos sulaužymo – tik viešai atsiprašius

ELTA 2014.01.06 12:55

Seimo narys Jurgis Razma siūlo įteisinti, kad priesaiką sulaužę asmenys galėtų būti renkami Prezidentu ar Seimo nariu, taip pat skiriami į Ministro Pirmininko postą ir kitas aukštas pareigas ne tik pasibaigus įstatyme nurodytam apribojimų laikotarpiui, bet ir viešai Seimo nustatyta tvarka atsiprašę už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ar priesaikos sulaužymą.

Seimo narys Jurgis Razma siūlo įteisinti, kad priesaiką sulaužę asmenys galėtų būti renkami Prezidentu ar Seimo nariu, taip pat skiriami į Ministro Pirmininko postą ir kitas aukštas pareigas ne tik pasibaigus įstatyme nurodytam apribojimų laikotarpiui, bet ir viešai Seimo nustatyta tvarka atsiprašę už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ar priesaikos sulaužymą.

Seimo posėdžių sekretoriate J. Razma įregistravo tokį pasiūlymą Konstitucijos 74 straipsnio įgyvendinimo Konstitucinio įstatymo projektui. Seimas pernai gruodžio 23 d. po svarstymo jam pritarė.

Šis įstatymo projektas nustato apribojimus asmenims, Seimo apkaltos proceso tvarka pašalintiems iš užimamų pareigų arba tiems, kurių Seimo nario mandatas buvo panaikintas už šiurkštų Lietuvos Konstitucijos pažeidimą ar priesaikos sulaužymą, būti renkamiems ar skiriamiems į pareigas, galimas pradėti eiti tik davus Konstitucijoje numatytą priesaiką.

Pagal J. Razmos siūlomą projektą, toks asmuo galėtų būti renkamas Respublikos Prezidentu ar Seimo nariu, jeigu įstatyme nurodytas apribojimų laikotarpis yra pasibaigęs Respublikos Prezidento ar Seimo rinkimų dieną ir, jeigu šis asmuo Seimo nustatyta tvarka yra viešai atsiprašęs už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ar priesaikos sulaužymą.

Jeigu Seimas pritartų dar vienam J. Razmos siūlymui, toks asmuo galėtų būti skiriamas Ministru Pirmininku, ministru ar valstybės kontrolieriumi, jeigu apribojimų laikotarpis yra pasibaigęs paskyrimo į šias pareigas dieną ir, jeigu šis asmuo Seimo nustatyta tvarka yra viešai atsiprašęs už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ar priesaikos sulaužymą.

Įstatymo projekte, kurį svarsto Seimas, siūloma įtvirtinti, kad nepasibaigus šiame įstatyme nustatytų apribojimų taikymo laikotarpiui, asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų arba kurio Seimo nario mandatą panaikino už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ar priesaikos sulaužymą, negali būti renkamas ar skiriamas į pareigas, kurias pradėti eiti galima tik davus Konstitucijoje numatytą priesaiką.

Numatoma, kad asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų arba kurio Seimo nario mandatą panaikino už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ar priesaikos sulaužymą, negali būti renkamas Respublikos Prezidentu ir Seimo nariu aštuonerius metus nuo Seimo sprendimo dėl asmens pašalinimo iš užimamų pareigų ar Seimo nario mandato panaikinimo įsigaliojimo dienos.

Į abi minėtas pareigas (Respublikos Prezidento ir Seimo nario) jis gali būti renkamas, jeigu draudimo laikotarpis yra pasibaigęs Respublikos Prezidento ar Seimo rinkimų dieną.

Numatoma, kad asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų arba kurio Seimo nario mandatą panaikino už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ar priesaikos sulaužymą, negali būti skiriamas Ministru Pirmininku ar ministru aštuonerius metus, o valstybės kontrolieriumi – penkerius metus nuo Seimo sprendimo dėl asmens pašalinimo iš užimamų pareigų ar Seimo nario mandato panaikinimo įsigaliojimo dienos. Į minėtas pareigas asmuo gali būti skiriamas, jeigu draudimo laikotarpis yra pasibaigęs paskyrimo į šias pareigas dieną.

Numatoma, kad šis įstatymas įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 74 straipsnio papildymo įstatymu.

Projektui po svarstymo pritarė 69, prieš balsavo 21, susilaikė 15 Seimo narių.