Lietuvoje

2012.08.08 10:02

VPT: Seimo kanceliarija turėtų nutraukti neteisėtas sutartis, tarp jų – su „Vestekspress“

ELTA 2012.08.08 10:02

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), patikrinusi Seimo kanceliarijos 17-os viešųjų pirkimų vykdymo tvarką, nustatė, jog 11-oje buvo rasta įstatymo pažeidimų. Tris neteisėtas sutartis tarnyba rekomendavo nutraukti.

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), patikrinusi Seimo kanceliarijos 17-os viešųjų pirkimų vykdymo tvarką, nustatė, jog 11-oje buvo rasta įstatymo pažeidimų. Tris neteisėtas sutartis tarnyba rekomendavo nutraukti.

VPT nustatė, kad sutartis su bendrove „Publicum“ (numatoma vertė – daugiau nei 184 tūkst. litų) dėl projektų „Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektroninėje erdvėje“ ir „E-Seimas“ – elektroninės demokratijos priemonių plėtojimas Lietuvos Respublikos Seime“ viešinimo pasirašyta pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

Šį pirkimą vykdydama skelbiamų derybų būdu, perkančioji organizacija nesiderėjo su tiekėjais dėl pirkimo sutarties sąlygų ir nesiekė geriausio rezultato. Nors „Publicum“ nepateikė perkančiosios organizacijos reikalavimų atitinkančio neįprastai mažų pasiūlymų kainų pagrindimo, pasiūlymo neatmetė ir pagrindimą pripažino tinkamu.

Sutartis su bendrove „Amanda“ dėl automobilinių keltuvų techninės priežiūros ir remonto darbų paslaugų, VPT nuomone, taip pat turėtų būti nutraukta, nes raštu apklaususi tik vieną tiekėją, perkančioji organizacija pažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principus ir pirkimų tikslą – sudaryti sutartį racionaliai naudojant lėšas.

Įstatymo nuostatoms prieštarauja ir su bendrove „Vestekspress“ sudaryta 36 mėnesių trukmės daugiau nei 3,7 mln. litų vertės sutartis dėl Seimo narių ir Seimo kanceliarijos darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo ir Seimo kvietimu atvykstančių oficialių delegacijų priėmimo bei kitų Seimo renginių organizavimo paslaugų.

Pirkimo techninėje specifikacijoje perkančioji organizacija nenurodė šių paslaugų preliminarių apimčių ir išsamių jų techninių reikalavimų, todėl teikėjas negalėjo objektyviai apskaičiuoti ir nurodyti šių paslaugų kainų, kadangi jos buvo įskaičiuotos į bendrą kelionės kainą.

Viešųjų pirkimų tarnybos atlikto viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaitą išanalizavo ir pasiūlymus, kaip Seimo kanceliarijoje turi būti įgyvendintos ataskaitoje pateiktos išvados ir patobulintas viešųjų pirkimų reglamentavimas, kanceliarijos vadovui pateikė jo įsakymu sudaryta darbo grupė.

Teigiama, kad didžiąją dalį išvadose pateiktų pasiūlymų Seimo kanceliarija jau yra įgyvendinusi.

ELTA primena, kad į Viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimas atliktas kanceliarijos prašymu – į VPT Seimo kancleris Jonas Milerius kreipėsi 2011 m. lapkričio 17 d.