Lietuvoje

2015.02.14 17:15

Dešimtasis Panevėžio garbės pilietis – vyskupas K. Paltarokas

Dešimtuoju Panevėžio garbės piliečiu tapo prieš penkiasdešimt penkerius metus miręs pirmasis Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas.

Dešimtuoju Panevėžio garbės piliečiu tapo prieš penkiasdešimt penkerius metus miręs pirmasis Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas.

Pirmasis Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas mirė 1958-ųjų pradžioje. Praėjus penkiasdešimt penkeriems metams iškilmingame tarybos posėdyje vyskupui suteiktas miesto garbės piliečio vardas.

Vyskupas K. Paltarokas buvo darbštus, labai demokratiškas ir paprastas žmogus. 1926-aisiais tapęs Panevėžio vyskupu, rūpinosi Panevėžio katedros statyba, vėliau pavadinta Kristaus karaliaus vardu. Jam vadovaujant įkurta vienuolika parapijų, pastatyta penkiolika bažnyčių, pradėta statyti Panevėžio kunigų seminarija. Tačiau labiausiai vyskupas rūpinosi sielovada – rašė ganytojiškus laiškus, juose kalbėjo apie dalykus, kurie aktualūs ir šiandien.

„Kad parapijos turi būti gyvos savo bendruomene, ne vien tiktai pamaldom, ne vien tiktai išoriškumu, kad žmonės vienas kitą pažintų, vienas kitam padėtų, vienas kitam būtų jautrūs. Daugybę kartų jo laiškuose nuskamba, kaip jis pats sako, labdarybės mintis, šiandien pasakytume – socialiniai klausimai. Jo parašytas Katekizmas buvo dauginamas visais sovietmečio metais“, – pasakoja Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas.

Vyskupas K. Paltarokas – dešimtasis Panevėžio garbės pilietis. Šis vardas jau suteiktas režisieriui Juozui Miltiniui, aktoriams Donatui Banioniui, Vaclovui Blėdžiui, skulptoriui Juozui Zikarui ir kitiems.