Lietuvoje

2013.12.20 12:18

Valstybės tarnybos ėmėsi iš esmės: kai kurie priedai liks tik prisiminimuose

Valstybės tarnybos departamentas (VTD) iš peties užsimojo pertvarkyti valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo tvarką.

Valstybės tarnybos departamentas (VTD) iš peties užsimojo pertvarkyti valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo tvarką.

Reformos gairėse – priedų už „papildomą darbą“, kuriais lepinasi daugelis valdininkų, panaikinimas ir didesnės galimybės nukirpti algą prastai dirbančiam tarnautojui.

VTD siūlo iš esmės pakeisti valstybės aparate mokamų atlyginimų skaičiavimo tvarką. Departamentas ramina, kad po reformos nuskriausti tarnautojai galės pretenduoti į kompensacijas. Tiesa, abejotina, ar permainos palies politikus – merus, vicemerus, viceministrus ir pan.

Papildomas darbas braukiamas iš algos didinimo motyvų

VTD direktorius Osvaldas Šarmavičius DELFI teigė dabartinėje sistemoje matantis daug spragų, kurios leidžia piktnaudžiauti ir pūsti valstybės tarnautojų algas be svarių priežasčių.

„Darbo užmokesčio struktūra sąlygoja darbo užmokesčio paskirstymą taip, kad iškreipiama karjeros ir pareigybių hierarchinė sistemos, jos ydingumas pasireiškia taip pat tuo, kad yra galimybių nustatyti priemokas, kurioms skirti nėra aiškių kriterijų. Tokiu būdu, pvz., vyr. specialistas gali gauti departamento direktoriaus darbo užmokestį“, – dėstė O. Šarmavičius.

Pasak jo, vienas pagrindinių eliminuojamų elementų – vadinamieji priedai už papildomą darbą, kuriais dažnai pamaloninami ne tik eiliniai tarnautojai, bet ir aukšto rango valdininkai ar politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

„Siūloma atsisakyti priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės ir priemokos už papildomų užduočių atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos“, – teigė O. Šarmavičius.

Pasak jo, VTD siūlo palikti vienintelę galimybę valstybės tarnautojui skirti priemoką – tada, kai jis pavaduoja kitą valstybės tarnautoją ir dėl to neabejotinai prisiima papildomą darbo krūvį.

Sudie, kategorijos?

VTD taip pat siūlo atsisakyti valdininkams suteikiamų kategorijų. „Siūlomoje sistemoje darbo užmokestį sudarytų pareiginė alga, priedas už tarnybos stažą ir, esant poreikiui pavaduoti, priemoka už pavadavimą“, – reformos esmę nusakė O. Šarmavičius.

Anot DELFI pašnekovo, ketinama apibendrinti tiek konkrečioms pareigybėms taikomus reikalavimus, tiek šiose pareigybėse mokamas algas. Taip siekiama įrengti savotiškus „rėmus“, kad tokias pat pareigas einančių tarnautojų algos skirtingose institucijose nebūtų smarkiai nutolusios viena nuo kitos.

„Siūloma atsisakyti pareigybių kategorijų, o pagrindine žmogiškųjų išteklių valdymo ašimi laikyti pareigybių grupę, į kurią atsižvelgiant būtų apskaičiuojama pareiginė alga (pvz., specialistai, vyriausieji specialistai, skyrių vedėjai ir t. t.). Tai pačiai pareigybių grupei būtų nustatomi vienodi išsilavinimo, patirties reikalavimai, tokie patys kompetencijų lygiai, panašios funkcijos ir darbo užmokestis.

Vietoj konkretaus šiuo metu taikomo pareigybės kategorijos koeficiento siūloma nustatyti pareiginės algos intervalą, kuriame būtų nustatytos tarpinės pareiginės algos dydžių sumos. Siūloma nustatyti ir atskirą aukščiausias pareigas užimančių vadovų darbo užmokesčio skalę, kurioje būtų 3 lygiai bei atitinkamas konkretus atlygis (be intervalo) kiekvienam lygiui. Į lygius aukštesnieji valstybės tarnautojai būtų skirstomi pagal įstaigos, kuriai jie vadovauja, veiklos pobūdį, sprendimų galiojimą, santykį su pavaldžiais subjektais“, – aiškino VTD direktorius.

Žada kompensacijas

O. Šarmavičiaus nuomone, dabartinė algų sistema yra nelanksti – tiek siekiant padidinti valdininko algą už gerą darbą, tiek siekiant ją apkarpyti, kai dirbama prastai.

„Siūloma atsisakyti perteklinių procedūrų, kurios neleidžia lanksčiai reaguoti į tarnautojo veiklos rezultatus tiek didinant darbo užmokestį, kai jis dirba puikiai, tiek mažinant, kai darbo rezultatai suprastėja. Siekiama, kad siūlomoje sistemoje neliktų tokių ženklių darbo užmokesčio persidengimo atvejų kaip yra šiuo metu“, – sakė pašnekovas.

Departamento skaičiavimais, kintamoji algos dalis naujoje sistemoje leistų valdininko algą padidinti ne daugiau kaip penktadaliu, lyginant su fiksuotąja atlyginimo dalimi. „Siūlomoje darbo užmokesčio sistemoje nekintančią dalį sudarytų pareiginė alga, o kintanti dalis sudarytų iki 20 proc. darbo užmokesčio (lyginant su pareigine alga) ir tik apie 12 proc. viso darbo užmokesčio fondo“, – teigė O. Šarmavičius, pažymėdamas, jog tokia pertvarka į darbo užmokesčio sistemą įneštų daugiau skaidrumo.

VTD vadovas prognozuoja, jog įgyvendinus reformą valdininkai didelių pokyčių savo piniginėse nepajustų. O nuskriaustiesiems žadamos kompensacijos.

„Siūlomoje darbo užmokesčio sistemoje konkrečias pareigas einantiems valstybės tarnautojams darbo užmokesčio dydis didžiajai daliai tarnautojų iš esmės nesikeistų – keistųsi tik darbo užmokesčio struktūra ir jo nustatymo principas. Jeigu naujoje darbo užmokesčio sistemoje darbo užmokestis mažėtų, numatoma mokėti kompensacinę išmoką“, – teigė O. Šarmavičius.

Politikų nelies

Valdininkams nauja sistema reikštų smarkias permainas darbo užmokesčio skaičiavimo principuose. Tačiau jiems vadovaujantys politikai paliesti nebus.

„Valstybės tarnybos departamento siūloma darbo užmokesčio sistema nebūtų taikoma valstybės politikams – merams, vicemerams, ministrams“, – konstatavo O. Šarmavičius.

VTD skaičiavimais, siūloma nauja darbo užmokesčio sistema nepareikalautų papildomų biudžeto lėšų.