Lietuvoje

2013.12.12 12:16

Socialdemokratai pasisako prieš abortų draudimą

LRT.lt 2013.12.12 12:16

LSDP frakcijos infocentras išplatino pranešimą, kuriame skelbia, kad Lietuvos socialdemokratų partija smerkia populistinių jėgų siekius priimti regresyvų nėštumo nutraukimo draudimo įstatymą ir primesti vienos siauros grupės „moralinį“ požiūrį į moters apsisprendimą visai visuomenei.

LSDP frakcijos infocentras išplatino pranešimą, kuriame skelbia, kad Lietuvos socialdemokratų partija smerkia populistinių jėgų siekius priimti regresyvų nėštumo nutraukimo draudimo įstatymą ir primesti vienos siauros grupės „moralinį“ požiūrį į moters apsisprendimą visai visuomenei.

Pranešime teigiama, kad socialdemokratai pasisako prieš nėštumo nutraukimo uždraudimą, nes jis padaro moteris ir jų gyvenimą (intymų,  asmeninį ir socialinį) priklausomą nuo valstybės malonės bei kontroliuojamą valdžios ir teisėsaugos  institucijų. Tai yra žmogaus teisių, moters teisės į savo kūną, privatumą, orumą ir garbę apribojimas ir pažeidimas.

LSDP pranešime nerimaujama, kad nėštumo nutraukimo uždraudimas grąžintų Lietuvą į namudinių abortų ir veronikų laikus, kurių tamsą jau tikėjomės palikę istorijai. Fundamentalistinis reikalavimas Lietuvos moterims ir vyrams elgtis pagal vienpusiškai įvertintą „moralę“ yra neįmanomas įgyvendinti teisiškai, nedera su demokratinės visuomenės principais.

Pranešime pabrėžiama, kad Lietuvos socialdemokratų partija ir jos frakcija Seime nėra už abortus, kaip ir daugelis pasisakančių prieš abortų draudimą ir siūlo itin konservatyvių pažiūrų politikams, visuomenės veikėjams ir dvasininkams tuo nemanipuliuoti. Draudimas pačių nėštumo nutraukimo skaičiaus nesumažintų, bet nustumtų juos į šešėlį ir grėstų moterų sveikatai ir gyvybei. Vietoj to reikia siūlyti švietimo ir socialinės paramos paslaugas šeimoms, siūloma pranešime žiniasklaidai.

 Vietoje draudimų Lietuva privalo imti pavyzdį iš Skandinavijos valstybių ar Nyderlandų, kur socialiai pažeidžiamoms grupėms yra palengvintas priėjimas prie kontracepcijos, atviras ir savalaikis vaikų ir paauglių lytinis ugdymas, kur paauglių pastojimo ir nėštumo atvejai yra itin reti, kaip ir vaisingumo reguliavimas nutraukiant nėštumą, ir kur bendras gimstamumo lygis viršija Europos vidurkį.

Nėštumo nutraukimo uždraudimas suskaldytų Lietuvos medikų bendruomenę, sukurtų papildomą įtampą gydymo ir medicinos darbuotojus rengiančiose įstaigose. Galiausiai, toks nėštumo nutraukimo draudimo įteisinimas pablogintų Lietuvos lyčių lygybės ir žmogaus teisių indeksus, o kartu pakenktų valstybės tarptautiniam prestižui ir reputacijai. Tai gali turėti ir netiesioginių ekonominių pasekmių santykiuose su kitomis valstybėms ir atsilieptų valstybės gerovei.

LSDP pranešime primena, kad didžioji dalis Lietuvos visuomenės nepritaria nėštumo nutraukimo uždraudimui ir ragina gerbti tokią visuomenės nuostatą.