Lietuvoje

2012.08.05 10:56

Posėdžiaus Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas

ELTA 2012.08.05 10:56

Posėdyje dalyvaus PLB valdybos nariai, kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai, Lietuvos bendruomenių atstovai. Apie 190 lietuvių net iš trijų dešimčių pasaulio valstybių spręs lietuvių bendruomenių bei aktualius Lietuvos ir išeivijos santykių klausimus.

Posėdyje dalyvaus PLB valdybos nariai, kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai, Lietuvos bendruomenių atstovai. Apie 190 lietuvių net iš trijų dešimčių pasaulio valstybių spręs lietuvių bendruomenių bei aktualius Lietuvos ir išeivijos santykių klausimus.

Dalyvių laukia pranešimai ir diskusijos apie PLB dabartį ir ateitį, lietuvių švietimą bei lietuvių žiniasklaidą užsienyje, ryšį su gimtine ir jos institucijomis, dabartinę emigracijos raidą bei vis dar neišspręstą pilietybės klausimą.

PLB seimą vainikuos Maironio gyvenimui ir kūrybai skirta programa, o naujai išrinktai PLB valdybai bus pateiktos ateinančių trejų metų PLB veiklos gairės.

Šiuo metu PLB valdybos pirmininkė yra Regina Narušienė.

PLB seimas yra šaukiamas kas treji metai, tai vienas svarbiausių įvykių bendruomenės veikloje. PLB seimas sprendžia visus PLB reikalus, renka PLB valdybą, kontrolės komisiją ir garbės teismą.