Lietuvoje

2013.12.11 08:11

V. Mazuronis: jei valdininkai iš tiesų nusižengė, STT pareigūnams viešai padėkosiu

„Visuomenės informavimo skyriui skiriama keli ar keliolika tūkstančių litų per metus. Nežinau, ar tai galėjo sudominti STT pareigūnus“, – teigė aplinkos ministras Valentinas Mazuronis po antradienį ministerijos visuomenės informavimo skyriuje atliktų kratų.

„Visuomenės informavimo skyriui skiriama keli ar keliolika tūkstančių litų per metus. Nežinau, ar tai galėjo sudominti STT pareigūnus“, – teigė aplinkos ministras Valentinas Mazuronis po antradienį ministerijos visuomenės informavimo skyriuje atliktų kratų.

STT krėtė ir Susisiekimo ministerijos Automobilių kelių direkciją. Jos vadovas leidžia suprasti, kad dokumentų poėmiai atlikti jo pavaduotojo kabinete. Žurnalisto Edmundo Jakilaičio pokalbis su aplinkos ministru ir Automobilių kelių direkcijos direktoriumi Skirmantu Skrinsku.

Pone Mazuroni, kas vyko Jūsų ministerijoje?

Nieko ypatingo. Į mano priimamąjį atvyko STT pareigūnas, tai įvyko antradienio ryte prieš susitikimą su Dalia Grybauskaite. Jis parodė teismo nutarimą ir paprašė leidimo dviejuose kabinetuose atlikti kratas. Taip pat paprašyta skirti žmogų, kuris dalyvautų kratų metu.

Ar Jums buvo paaiškinta, dėk ko vyksta tyrimas? 

Ne. Tačiau aš ir neklausiau. Mūsų darbuotojai dalyvavo atliekant dokumentų poėmius viešųjų ryšių specialistų kabinetuose.

Pone Skrinskai, kokiame Automobilių kelių direkcijos skyriuje buvo atliktos kratos?

Skirmantas Skrinskas (telefonu): STT pareigūnai į direkciją atvyko antradienį ryte apie 8 valandą. Mūsų taip pat buvo paprašyta, kad kas nors iš direkcijos darbuotojų dalyvautų, kai bus atliekami procesiniai veiksmai. Kodėl buvo vykdoma krata, informacijos neturiu.

Ar kratos vyko vadovybės kabinetuose?

Nenorėčiau atskleisti konkretaus kabineto.

Ar Jūsų kabinete atlikta krata?

Ne.

O Jūsų pavaduotojų?

Nenorėčiau plačiau skelbti šios informacijos. Kai daugiau žinosime, tada informaciją ir pateiksime.

Ar kam nors iš Jūsų pavaldinių pareikšti įtariamai?

Neturiu informacijos.

Pone Mazuroni, ar kam nors iš Jūsų ministerijos pareikšti įtarimai?

Nežinau, tačiau tikiuosi, kad artimiausiu metu turėsiu daugiau informacijos. STT atliko dokumentų poėmius dviejuose kabinetuose Visuomenės informavimo skyriuje. Jame dirba žmonės, rašantys pranešimus spaudai, teikiantys informaciją žiniasklaidai. Nei šis, nei Visuomenės informavimo projektų valdymo skyrius ministerijos viešųjų pirkimų konkursuose nedalyvauja. Jau po konkursų šių skyrių darbuotojai formuluoja užduotis konkursus laimėjusioms žiniasklaidos priemonėms, stebi, kaip vyksta procesas.

Jūsų vadovaujama ministerija pastaruoju metu rengė 6 milijonų litų vertės viešinimo konkursus. Ar kratos ministerijoje su tuo susijusios?

Manau, kad ne, nes Visuomenės informavimo skyrius konkursuose nedalyvavo, tuo užsiima Viešųjų pirkimų skyrius. Jis formuluoja konkursų sąlygas, atrenka nugalėtojus, o Visuomenės informavimo skyrius jau po konkurso rūpinasi, kiek vienoje ar kitoje konkursą laimėjusioje žiniasklaidos priemonėje turi būti informacijos. Tai yra straipsniai ar laidos aplinkosaugos, atliekų tvarkymo temomis ir panašiai. Taigi šis skyrius atsakingas už turinį. Tiesa, Visuomenės informavimo skyriui per metus skiriama keli ar keliolika tūkstančių litų įvairių lankstinukų, kitos informacijos, reikalingos šio skyriaus organizuojamiems renginiams, gamybai.

Ar tai reiškia, kad STT atėjo į skyrių, kur dviejuose kabinetuose dirba 6 darbuotojai, dėl kelių tūkstančių litų?

Tikrai nežinau. Prielaidų gali būti visokių. Tikiuosi, kad STT informuos apie tyrimą ir jo rezultatus. Jeigu valdininkai iš tiesų padarė nusižengimus, aš STT pareigūnams viešai padėkosiu, nes mes stengiamės kad tokių dalykų nebūtų.

Ministre, gal Jūs pats pastaruoju metu davėte savo darbuotojams kokius nors nurodymus, kas turi laimėti viešuosius konkursus?

Aš ir norėdamas negalėjau duoti jokių nurodymų, nes, kaip minėjau, STT sudominęs skyrius konkursų nevykdo. Su šio skyriaus darbuotojais dažnai bendrauju, nes jie kiekvieną dieną parengia po 3, 4 o kartais ir 5 pranešimus spaudai. Tikrai neįsivaizduoju, kokie gali būti kaltinimai šio skyriaus darbuotojams.

Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo ir visuomenės informavimo projektų valdymo skyriuose dirba net 9 darbuotojai, tai netgi daugiau negu kitose, svarbesnėse institucijose. Suprantu, kad skiriate labai daug dėmesio viešiesiems ryšiams?

Tokį darbuotojų skaičių radau atėjęs į ministeriją, kai kurie darbuotojai pasikeitė. Kalbant apie Projektų valdymo skyrių, tai jų darbo krūvis yra didelis, nes jie stebi, kaip vykdomos sutartys su žiniasklaida, kontroliuoja mokėjimus ir panašiai. Be to, ministerija kuruoja apie 12 sričių, apie visas stengiamės informuoti kiek įmanoma išsamiau.

Turint beveik 10 viešųjų ryšių specialistų ir Jūsų reitingai kyla kaip ant mielių.

Dėl tų reitingų nereikia nei labai džiaugtis, nei liūdėti. Tai – daugiau žaismingas elementas. Visuomenės informavimo skyrius dirba ne tam, kad ministrui ar dar kam nors reitingus augintų. Jis supažindina visuomenę su ministerijos darbais, pasiektais rezultatais. Per metus mūsų ministerija, kaip ir visa Vyriausybė,  yra pasiekusi gerų rezultatų.