Lietuvoje

2013.11.26 13:51

Vyriausybė statutiniams pareigūnams žada papildomų lėšų

ELTA 2013.11.26 13:51

Reaguodama į tai, kad didžiausio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginio – Rytų partnerystės susitikimo – svečiai bus pasitinkami protestais. Vyriausybė teigia kitų metų valstybės biudžete statutiniams pareigūnams numačiusi papildomų asignavimų.

Reaguodama į tai, kad didžiausio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginio – Rytų partnerystės susitikimo – svečiai bus pasitinkami protestais. Vyriausybė teigia kitų metų valstybės biudžete statutiniams pareigūnams numačiusi papildomų asignavimų.

Anot Vyriausybės spaudos pranešimo, kitų metų biudžete papildomai numatė skirti Vidaus reikalų ministerijai 108 mln. litų, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos – 44,2 mln. litų, Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos 17 mln. litų. Esą šie sprendimai buvo priimti aktyviai diskutuojant ir su Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo atstovais. Taip pat su profesinėmis sąjungomis buvo sutarta, kad 2014 m. pradėjus kelti atlyginimus nuosekliai per tam tikrą laikotarpį bus didinamas finansavimas.

„Tenka apgailestauti, kad Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas nuo konstruktyvaus dialogo ketina pereiti prie parodomųjų akcijų. Juo labiau, kad šiai akcijai pasirenkamas Lietuvai labai atsakingas pirmininkavimo ES renginys, kurio metu policija ir kitos tarnybos turės užtikrinti viešąją tvarką ir dalyvių saugumą“, – pranešime cituojamas Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis.

Nurodoma, kad ekonominiu sunkmečiu nuo 2008–ųjų buvusi Vyriausybė statutinėms tarnyboms sumažino finansavimą 400 mln. litų. Tai lėmė suprastėjusias pareigūnų darbo sąlygas, sumažėjusį darbo užmokestį.

Vyriausybės kanclerio teigimu, nuo kitų metų ne tik palaipsniui bus didinami asignavimai statutinių įstaigų pareigūnų darbo užmokesčiui. Taip pat bus palaikomos teisėkūros iniciatyvos, susijusios su šių įstaigų veiklos organizavimo tobulinimu ir optimizavimu, atsisakoma nebūdingų ar perteklinių funkcijų.

Ministrų kabinetas teigia nuolat palaikantis socialinį dialogą problemoms spręsti – esą tarnybos statutinėse įstaigose ekonominio, teisinio ir socialinio patrauklumo didinimo klausimai ne kartą buvo aptariami su Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovais.

„Dar kartą kviečiu teisėsaugos pareigūnų profesinių sąjungų atstovus apie problemas kalbėtis prie stalo, o ne gatvėje“, – sako Vyriausybės kancleris A. Mačiulis.

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo(NPPSS) pirmininkas Vladimiras Banelis tik iš naujienų agentūros ELTA sužinojęs apie šį Vyriausybės pareiškimą, teigė akcijos neatsisakąs. Pasak V. Banelio, akcijai atsisakyti turėtų būti labai svarios priežastys, kurių dabar jis nematąs.

„Kol kas neturiu jokios informacijos apie derybas. Galiu pasakyti tik tiek, kad mes nieko neatšaukiame. Atšaukimai ar neatšaukimai turėtų turėti labai svarias priežastis. Kol kas jokių atšaukimų nesvarstome“, – sakė V. Banelis.

NPPSS vadovas priminė Vyriausybei pateiktus siūlymus trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. Jo vertinimu, finansavimas statutiniams pareigūnams turėtų būti skiriamas ne iš perskirstytų lėšų, o atskirų šaltinių.

Statutinių pareigūnų profesinės sąjungos planavo, kad jungtinis policininkų, ugniagesių, pasieniečių choras pasirodys ketvirtadienį, prieš pat Rytų partnerystės viršūnių susitikimo dalyvių vakarienę Valdovų rūmuose. Katedros aikštėje susirinkę basi pareigūnai atliks Vergų chorą iš Džiuzepės Verdžio operos „Nabukas“.

Vasarą planuota statutinių pareigūnų protesto akcija buvo atšaukta prasidėjus Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo ir Vyriausybės deryboms. Tuomet teisėsaugos įstaigoms kitais metais buvo žadėta skirti papildomus 107 mln. litų, Policijos departamentui – papildomus 35 mln. litų.