Naujienų srautas

Lietuvoje2013.11.19 18:49

Kalbininkė: įteisinti žodžiai „balius“, „kapišonas“, „klynas“ – natūrali reakcija į kalbos kaitą

Valstybinė lietuvių kalbos komisija liberaliau žiūri į kai kuriuos skolinius, pavyzdžiui, kaip šalutinė norma leidžiami tokie žodžiai kaip anšlagas, balius, kapišonas, klynas ir t. t.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija liberaliau žiūri į kai kuriuos skolinius, pavyzdžiui, kaip šalutinė norma leidžiami tokie žodžiai kaip anšlagas, balius, kapišonas, klynas ir t. t.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Bendrojo skyriaus kalbininkė Aurelija Dvylytė tvirtina, kad leksika yra greičiausiai kintantis kalbos sluoksnis, dalis žodžių išeina iš aktyvios vartosenos, atsiranda naujų žodžių, todėl juos reikia įvertinti.

„Neįvyko nieko, kas nėra įprasta ir sistemiška – bet kurio kalbos sluoksnio normos yra vis peržiūrimos praėjus tam tikram laikui, taip pat ir skoliniai buvo peržiūrėti. Skolinių pirmasis leidimas yra išėjęs 2005 metais, idealiau būtų, jei žodžiai būtų peržiūrimi kas kokie penkeri metai. Tai čia ne tiek liberalizavimas, kiek natūrali reakcija į kalbos kaitą“, – tikina A. Dvylytė.

Ji sako, kad reikia atsižvelgti į stilistinį žodžio vartojimą ir jo aplinką.

„Ten, kur tekstas yra labai laisvo stiliaus, oficialios kalbos pakaitas nelabai dera stilistiškai. O kai bendrasis žodžių vertinimas yra griežtesnis, redaktorius sutrinka. Kad nekiltų nesusipratimų, tas vertinimas pakoreguotas. Ten, kur stilistiškai žodis tinka, jis gali būti pavartotas“, – pabrėžia kalbininkė.

Leistini žodžiai:

altimètras tarpt. || tech. aukščiãmatis (buvo svet. vngt.)
anšlãgas tarpt. || muz., teatr. añtplūdis (buvo svet. vngt.)
anū̃kas, skol. | vaikáitis, -ė (dukráitė, sūnáitis) (buvo skol. ||)
archipelãgas tarpt. || geogr. salýnas (buvo svet. vngt.)
aršùs, - skol. || 1. pìktas, -; 2. kerštìngas, -a; 3. smarkùs, -ì; nartùs, -ì (buvo svet. vngt.)
audiokanãlas tarpt. || tech. gar̃so dãžnių kanãlas (buvo svet. vngt.)
autodidãktas, tarpt. || savamõkslis, (buvo svet. vngt.)
1 bagètas tarpt. || spec. rė́mjuostė (buvo svet. vngt.)
bãlius skol. || puotà, pókylis, póbūvis, pasilìnksminimas, vakarė̃lis (buvo svet. vngt.)
bìntas tarpt. | vỹturas (buvo svet. vngt.)
bintúoti tarpt. | vỹturiuoti; (ap)rìšti (buvo svet. vngt.)
bistrò tarpt. || užkandìnė, ùžeiga (buvo svet. ntk.)
bòileris tarpt. || (vandens) šildytùvas (buvo svet. vngt.)
1 bordiū̃ras tarpt. || šalìgatvio bortẽlis (buvo svet. ntk.)
bòrdinis, -ė tarpt. || tam̃siai raudónas, -a, vỹšninis, (buvo hibr. vngt.)
chãki tarpt. || rusvai̇̃ žalsvà (spalva) (buvo svet. vngt.)
disciplinà tarpt. || 1. ped. dalỹkas; 2. drausmė̃ (antroji (drausmės) reikšmė buvo svet. vngt.)
domkrãtas tarpt. || kėlìklis (buvo svet. vngt.)
eklèras tarpt. | maist. plikýtas pyragáitis (buvo svet. vngt.)
ekvãtorius tarpt. || geogr. pusiáujas (buvo svet. vngt.)
ekvinòkcija tarpt. || astr. lygiãdienis (buvo svet. vngt.)
fãkelas tarpt. || dẽglas (buvo svet. vngt.)
farširúoti tarpt. || maist. įdarýti (buvo svet. vngt.)
farvãteris tarpt. || jūr. laivãkelis (buvo svet. vngt.)
fitomeliorãcija tarpt. || ž. ū. žéldinamoji meliorãcija (buvo svet. ntk.)
forsúoti tarpt. || spar̃tinti; dìdinti (buvo svet. vngt.)
fundameñtas tarpt. || pãgrindas, pãmatas, atramà (buvo svet. vngt.)
furùnkulas tarpt. | šùnvotė (buvo svet. vngt.)
futliãras tarpt. || 1. dė̃klas; makštìs; 2. įmaũtė; 3. akinìnė (buvo svet. ntk.)
galà (koncertas) tarpt. || iškilmìngas, šveñtiškas (koncertas) (buvo svet. ntk.)
garderòbas tarpt. || 1. (visà) aprangà; drabùžiai; 2. drabužìnė (buvo svet. ntk.)
golbòlas tarpt. || sport. aklų̃jų riedulỹs (buvo svet. ntk.)
grlis tarpt. || keptùvas (buvo svet. vngt.)
hospitalizúoti tarpt. || (pa)guldýti į ligóninę (buvo hibr. vngt.)
incèstas tarpt. || kraujómaiša (buvo svet. vngt.)
ingredieñtas tarpt. || 1. sudedamóji dalìs; 2. dgs. maist. sudėtìs (buvo svet. vngt.)
kaladė skol. || 1. trìnka; 2. (kortų) málka (buvo svet. vngt.)
kaladėlė skol. || 1. trinkẽlė; 2. kubẽlis (buvo hibr. vngt.)
kalãnas tarpt. || zool. jū́rinė ū́dra (buvo svet. vngt.)
kalkuliãtorius tarpt. || skaičiuotùvas (buvo svet. vngt.)
kapišònas tarpt. || gobtùvas (buvo svet. vngt.)
kapòtas tarpt. || tech. añtvožas, dañgtis; gaũbtas (buvo svet. ntk.)
karbùnkulas tarpt. | pìktvotė (buvo svet. vngt.)
kãriesas tarpt. || ėduonìs (buvo svet. vngt.)
2 klynas skol. || 1. tar̃pkojis, šãkumas; 2. antùkas, prãrėžas (buvo svet. vngt.)
kontineñtas tarpt. || geogr. žemýnas (buvo svet. vngt.)
kontineñtinis, tarpt. || geogr. žemýninis, (buvo svet. vngt.)
kornišònai tarpt. || maist. (marinúoti) agurkė̃liai (buvo svet. ntk.)
kòrtai tarpt. dgs. || sport. tèniso aikštýnas (buvo svet. vngt.)
kòrtas tarpt. || sport. tèniso aikštẽlė (buvo svet. vngt.)
krosbrýdingas tarpt. || ž. ū. (vei̇̃slių) krỹžminimas (buvo svet. ntk.)
matrãcas skol. || rė́minis čiužinỹs (buvo svet. ntk.)
meridiãnas tarpt. || dienóvidinis (buvo svet. vngt.)
nesesèras tarpt. || reikmenìnė, reikmenų̃ dėžùtė, skrynẽlė (buvo svet. ntk.)
ofèrta tarpt. || ekon. 1. rãštiškas pasiū́lymas; 2. siū́lomoji káina (buvo svet. ntk.)
pándusas tarpt. || núovaža, núožulna (buvo svet. ntk.)
papamoblis tarpt. || pópiežiaus automobìlis (buvo svet. ntk.)
paralèlė tarpt. || geogr. lygiãgretė (buvo svet. vngt.)
parkomatas tarpt. | bìlietų automãtas (buvo svet. ntk.)
parkometras tarpt. | stovė́jimo skaitìklis (buvo svet. ntk.)
parkuoti tarpt. || statýti (automobilį) (buvo hibr. ntk.)
pknikas tarpt. || ìškyla (buvo svet. vngt.)
plastmãsė psn. || plãstikas (buvo svet. vngt.)
plastmasi̇̀nis, psn. || plastikìnis, (buvo svet. vngt.)
portjė tarpt. || svet. dùrininkas (buvo svet. vngt.)
próanūkis, skol. | próvaikaitis (pródukraitė) (buvo skol. ||)
respektabilùs, -i̇̀ tarpt. || orùs, -ì; garbùs, -ì (buvo svet. vngt.)
rolingbòlas tarpt. || sport. aklų̃jų mestìnis (buvo svet. ntk.)
salvnija tarpt. || bot. plūstìs (buvo svet. ntk.)
siurprzas tarpt. || staigmenà; netikėtùmas (buvo svet. vngt.)
skelètas tarpt. || anat. griáučiai (buvo svet. vngt.)
skvòšas tarpt. || sport. si̇́eninis (buvo svet. vngt.)
snùkeris tarpt. || sport. ángliškasis biliárdas (buvo svet. ntk.)
solstìcija tarpt. || astr. saulė́grįža (buvo svet. vngt.)
šncelis tarpt. | maist. pjausnỹs (buvo svet. vngt.)
švei̇̃corius tarpt. || dùrininkas, (buvo svet. vngt.)
tarpkontineñtinis, tarpt. || tarpžemýninis (buvo svet. vngt.)
tèsteris tarpt. || 1. tech. tikrìklis, tikrintùvas; 2. chem. bandìklis; 3. mėginỹs, mėginukas (buvo svet. ntk.)
tofù tarpt. || maist. sòjų varškė̃ (buvo svet. ntk.)
turnikètas tarpt. || sukami̇́eji vartẽliai, kryžmìniai vartẽliai (buvo svet. ntk.)
vãjus skol. || 1. kampãnija; ãkcija; 2. triùkšmas, šurmulỹs, sujudìmas (buvo svet. ntk.)
vulkãnas tarpt. || geogr. ugnìkalnis (buvo svet. vngt.)

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi