Lietuvoje

2013.11.13 17:42

D. A. Barakauskas nekomentuoja gautų BPC audito išvadų

ELTA 2013.11.13 17:42

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Vidaus audito skyrius pateikė ministrui Dailiui Alfonsui Barakauskui atlikto Bendrojo pagalbos centro (BPC) veiklos audito ataskaitą, tačiau vidaus reikalų ministras jos išvadų kol kas plačiau nekomentuoja.

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Vidaus audito skyrius pateikė ministrui Dailiui Alfonsui Barakauskui atlikto Bendrojo pagalbos centro (BPC) veiklos audito ataskaitą, tačiau vidaus reikalų ministras jos išvadų kol kas plačiau nekomentuoja.

„Aš turiu suteikti BPC teisę išdėstyti savo motyvus ir argumentus dėl tų punktų, kuriuos jie galimai ginčys. Savo vertinimą pristatysiu, pasibaigus teisės aktais numatytai procedūrai“, – ministerijos išplatintame pranešime cituojamas D. A. Barakauskas.

VRM auditoriai konstatavo, kad BPC tinkamai bendradarbiauja su policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybomis. Kartu auditoriai pabrėžė, kad greitosios medicinos pagalbos įstaigos nesilaiko teisės aktų reikalavimų perduoti pagalbos skambučių numeriais 03, 033, 103 administravimo funkcijas BPC ir į jį integruoti greitosios medicinos pagalbos dispečerines tarnybas.

Tačiau auditoriai padarė išvadą, kad BPC, rengdamas techninių reikalavimų ryšio operatoriams aprašą, nepagrįstai nenustatė reikalavimo gauti iš ryšio operatorių vietos nustatymo duomenis apie skambinančius iš įrenginių be SIM kortelių, tokį reikalavimą numatydamas tik kaip tolesnį plėtimo ir vystymo techninį sprendimą.

Atsakomybę dėl šio trūkumo, auditorių nuomone, turėtų prisiimti ir Ryšių reguliavimo tarnyba, kuri raštu pritarė BPC parengtam techninių reikalavimų aprašui ir neatsižvelgė į savo pačios nustatytus privalomus reikalavimus.

VRM audito ataskaitoje taip pat pažymima, kad, kompensuodamas vietos nustatymo įrangos išlaidas, BPC neįvertino išlaidų poreikio ir faktiškai patirtų išlaidų pagrįstumo.

Kadangi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) vykdyti investiciniai projektai buvo bendri BPC ir PAGD reikmėms, neišskiriant kiekvienai įstaigai skirtų lėšų sumų, auditorių nuomone, nėra pagrindo teigti, kad dalis BPC reikmėms skirtų lėšų galėjo būti panaudotos ne pagal paskirtį. Vis dėlto BPC ne visais atvejais užtikrino efektyvų valstybės lėšų panaudojimą.

BPC per 10 kalendorinių dienų gali raštiškai nesutikti su audito ataskaita ir pateikti savo motyvus.