Lietuvoje

2012.07.29 11:10

Liepą Lietuvos maudyklų vandens kokybė buvo blogesnė nei birželį

ELTA 2012.07.29 11:10

Liepos mėnesį tirtų maudyklų vandens kokybė buvo blogesnė, palyginti su birželiu, informuoja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Liepos mėnesį tirtų maudyklų vandens kokybė buvo blogesnė, palyginti su birželiu, informuoja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Pagal maudyklų stebėjimų rezultatus nustatyta, kad liepos mėnesį, palyginti su birželio mėnesiu, daugiau tirtų maudyklų – net 7,4 proc. – neatitiko Lietuvos higienos normų.

Vandens tarša tebesitęsia Panevėžio miesto Lėvens upės maudykloje ties „Berželio“ užeiga. Atlikus vandens kokybės tyrimus rekreacinėse zonose, skirtose poilsiui, nustatyta, kad tarša išlieka Panevėžio miesto Nevėžio upėje prie Parko gatvės Panevėžio rajone, taip pat Nevėžio upėje ties Krekenava ir Nevėžio gyvenviete, Sanžilėje ties Berčiūnais, Šilų karjere, Elektrėnų rajono Vievio ežere, Šiaulių miesto Talšos ežere prie Salduvės. Žiežulio ežere vandens tyrimai taip pat rodė užterštumą.

Atlikus pakartotinius tyrimus rekreacijai priklausančiuose vandens telkiniuose: Taurastos, Raudėnų, Švedės tvenkiniuose, Ventos upėje ties Kuršėnų miesteliu, Minijos upėje ties Gargždais ir ties Priekule, Dovilų karjere, Masčio, Ilgučių, Baldžio ežeruose taršos nebebuvo ir vandens kokybė atitiko mikrobiologiniams parametrams nustatytus reikalavimus.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal du mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą ir kitas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimyje būtų skelbiama aktyviai ir operatyviai.

Pasak Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Baltijos jūroje prie Karklės labai žydi vanduo, nedidelis prasidedantis vandens žydėjimas pastebimas ir Palangos miesto paplūdimiuose. Išplitus melsvadumbliams ir nustačius arba darant prielaidą apie sveikatai keliamą grėsmę, institucija, atsakinga už paplūdimio administravimą, turi apie sveikatai keliamą grėsmę nedelsdama informuoti visuomenę paplūdimio vietoje. Jei nustatyta galima melsvadumblių grėsmė sveikatai, laikinai turėtų būti uždrausta maudytis, kol grėsmė išnyks.