Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Seime prasideda ES reikalų parlamentinių komitetų konferencija

ELTA 2015.09.08 13:45

Seimo Kovo 11-osios Akto salėje sekmadienį prasideda ir tris dienas truks 50-asis Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijos (COSAC) posėdis.

Seimo Kovo 11-osios Akto salėje sekmadienį prasideda ir tris dienas truks 50-asis Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijos (COSAC) posėdis.

Tai yra ES valstybių narių nacionalinių parlamentų Europos reikalų komitetų ir Europos Parlamento narių susitikimas, kurį kiekvieno pirmininkavimo metu rengia ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės parlamentas.

COSAC plenarinis posėdis yra didžiausias ir svarbiausias parlamentinio matmens renginys, į kurį susirenka iki 300 dalyvių, taip pat kviečiami šalių kandidačių parlamentų Europos reikalų komitetai, svečių teisėmis – ir kitų šalių parlamentarai.

Lietuvoje laukiama daug garbių svečių, iš kurių atskirai minėtinas COSAC įkūrėjas – Prancūzijos užsienio reikalų ministras, buvęs Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos Pirmininkas Laurentas Fabiusas.

Pirmąją renginio dieną, sekmadienį, posėdžiaus COSAC pirmininkaujantis trejetas, taip pat numatoma 8 ES valstybių narių – Švedijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos – parlamentų narių ir Europos Parlamento atstovų neformali diskusija, skirta ES Baltijos jūros regiono strategijai aptarti.

Pirmadienį plenarinio posėdžio dalyvius sveikins Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė ir Europos Komisijos Pirmininkas Jose Manuelis Barroso. Tai bus vaizdo sveikinimas iš Briuselio.

Renginio metu bus diskutuojama apie Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai eigą, strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimą, demokratinį ES teisėtumą ir ES valstybių narių nacionalinių parlamentų vaidmenį, skaitmeninę darbotvarkę.

Numatoma aptarti ir artėjančius 2014 m. Europos Parlamento rinkimus, ES Rytų partnerystės politikos aktualijas.

Jubiliejinio renginio metu Lietuvos Seimo iniciatyva siūloma įsteigti COSAC moterų forumą.

COSAC įkurtas 1989 m. gegužės mėn. Madride siekiant sustiprinti ES valstybių narių nacionalinių parlamentų vaidmenį svarstant ES reikalus ir priimant sprendimus. Pirmasis COSAC posėdis surengtas 1989 m. lapkričio 16–17 dienomis Paryžiuje.                             

Klaipėdoje demontuojamas sovietinis memorialas
Klaipėdos ritmas 35