Lietuvoje

2013.10.18 08:54

Premjeras: reikšmingą užsienio politikos siekį vainikavo sėkmė

ELTA 2013.10.18 08:54

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius džiaugiasi diplomatine Lietuvos pergale – Niujorke, Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje Lietuva absoliučia valstybių balsų dauguma (187) buvo išrinkta į JT Saugumo Tarybos nenuolatines nares 2014–2015 m. kadencijai.

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius džiaugiasi diplomatine Lietuvos pergale – Niujorke, Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje Lietuva absoliučia valstybių balsų dauguma (187) buvo išrinkta į JT Saugumo Tarybos nenuolatines nares 2014–2015 m. kadencijai.

„Džiaugiuosi, kad šį reikšmingą siekį Lietuvos užsienio politikoje vainikavo sėkmė – tai mūsų šalies diplomatų ilgo darbo rezultatas. Dabar Lietuvos uždavinys – sėkmingai įgyvendinti įsipareigojimus, kurie mums patikėti tapus JT Saugumo Tarybos nenuolatine nare: stiprinti tarptautinį saugumą “, – sako premjeras A. Butkevičius.

Lietuva sieks stiprinti mažų valstybių įtaką Saugumo Taryboje, Tarybos skaidrumą ir atvirumą. Narystės svarbiausiame globalios politikos forume Lietuva siekė nuo 1996 m., kai pirmą kartą oficialiai pateikė paraišką užimti Rytų Europos šalių valstybių grupei skiriamą vietą. Nuosekliai siekdama tikslo Lietuva užsigrūdino pirmininkaudama Europos Taryboje, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijoje, Demokratijų Bendrijai, Europos Sąjungoje. Lietuva sėkmingai dirbo svarbiausių JT institucijų valdančiuose organuose – UNESCO, Ekonominėje ir socialinėje taryboje, TATENA, Pasaulio sveikatos organizacijoje, Tarptautinėje darbo organizacijoje ir kitose.

JT ST sudaro 5 nuolatinės ir 10 nenuolatinių narių – iš viso 15 narių. Kiekvienais metais į JT ST išrenkamos 5 naujos nenuolatinės narės laikantis tolygaus geografinio paskirstymo principo.  Šiemet 2014–2015 m. laikotarpiui išrinktos šios naujos narės: Čilė (Lotynų Amerikos ir Karibų šalių grupė); Saudo Arabija (Azijos šalių grupė); Čadas, Nigerija (Afrikos šalių grupė), Lietuva (Rytų Europos šalių grupė).