Lietuvoje

2013.10.17 07:17

L. Linkevičius dalyvaus balsavime dėl Lietuvos narystės JT Saugumo Taryboje

ELTA 2013.10.17 07:17

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius dalyvaus Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 68-ojoje sesijoje Niujorke, kur ketvirtadienį vyks balsavimas dėl penkių naujų JT Saugumo Tarybos nenuolatinių narių 2014–2015 m. kadencijai.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius dalyvaus Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 68-ojoje sesijoje Niujorke, kur ketvirtadienį vyks balsavimas dėl penkių naujų JT Saugumo Tarybos nenuolatinių narių 2014–2015 m. kadencijai.

Narystės siekia ir Lietuva, kuri 1996 m. pateikė paraišką užimti Rytų Europos šalių grupei skiriamą vietą.

Valstybė, siekianti tapti Saugumo Tarybos nenuolatine nare, privalo gauti ne mažiau kaip du trečdalius balsavime dalyvaujančių ir balsuojančių JT Generalinėje Asamblėjoje atstovaujamų šalių balsų. Narystės taip pat siekia Čadas, Čilė, Nigerija ir Saudo Arabija.

Saugumo Tarybą sudaro 5 nuolatinės narės – Kinija, Prancūzija, Rusija, Jungtinė Karalystė ir JAV ir 10 nenuolatinių – iš viso 15 valstybių. Kiekvienais metais, laikantis tolygaus geografinio pasiskirstymo principo, į JT Saugumo Tarybą išrenkamos 5 naujos nenuolatinės narės.

Saugumo Taryba – vienas svarbiausių JT organų, kuriam pagal JT Chartiją patikėta spręsti svarbiausius tarptautinės taikos ir saugumo klausimus. Tarybos sprendimai yra privalomi visoms JT valstybėms.

Saugumo Taryba nuolat vertina pasaulio taikai iškylančias grėsmes, prižiūri, kad egzistuojantys konfliktai būtų sprendžiami taikiai bei pateikia konkrečias rekomendacijas dėl taikos išsaugojimo priemonių. Išskirtiniais atvejais, kai tai būtina tarptautinei taikai išsaugoti ar atkurti, Saugumo Taryba gali imtis Chartijos VII skyriuje numatytų priemonių, tarp kurių yra tarptautinės sankcijos ir jėgos panaudojimas.

Taryba taip pat teikia rekomendacijas dėl JT generalinio sekretoriaus skyrimo bei naujų JT narių priėmimo, kartu su Generaline Asamblėja renka teisėjus į Tarptautinį Teisingumo Teismą.

Saugumo Tarybai rotacijos pagrindu kas mėnesį pirmininkauja viena iš 15 narių. Pirmasis Saugumo Tarybos posėdis įvyko 1946 m. sausio 17 d. Londone. Tais pačiais metais Taryba įsikūrė savo nuolatinėje būstinėje Niujorke.